Kontakt oss

Her kan du kontakte oss om du har spørsmål knyttet til statistikk eller statistikkbanken.

Har du spørsmål knyttet til statistikk, ta gjerne kontakt med ansvarlig enhet for den aktuelle statistikken.

Befolkningens helsetilstand, helserelatert atferd eller skader og ulykker

Send e-post til postmottak@hel.oslo.kommune.no

Miljøstatistikk

Send e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no

Demografi og sosioøkonomisk statistikk, kommunens tjenesteproduksjon, boligbygging, arbeids- og næringsliv

Send e-post til oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no