Boligpriser

Nivået på boligprisene og prisutviklingen legger klare føringer på innbyggeres mulighet for å skaffe seg en bolig, og hvor i byen de kan bosette seg. Boligprisene har hatt en kraftig vekst i hele byen de siste årene, men det er store prisforskjeller mellom bydelene.

Leiligheter i blokk, bygårder o.l. har generelt høyere kvadratmeterpris enn småhus (eneboliger, rekkehus o.l.), selv om totalprisen for småhus gjerne er høyere enn for leiligheter. Dette gjør at sammenligninger i kvadratmeterpris mellom ulike områder av byen kan bli misvisende, spesielt dersom man ønsker å sammenligne et område med høy andel blokkleiligheter mot et område med høy andel småhus. Ved sammenligning av kvadratmeterpriser mellom ulike områder i byen vil det derfor være en fordel benytte en av boligtypene, fortrinnsvis blokkleiligheter ettersom det er mest utbredt i Oslo. Det har vært en sterk prisvekst på bolig siden starten av 2000-tallet. Dette gjelder alle områder av Oslo, men prisene har ikke økt like mye i alle bydeler.

Kilde: Oslo kommunes Statistikkbank

Det er store forskjeller i prisnivå på boliger mellom Oslos bydeler. Figuren nedenfor viser median totalpris for omsatte blokkleiligheter på bydelsnivå.

Oslo kommunes Statistikkbank

I statistikkbanken finnes statistikk på delbydelsnivå hvor differansen mellom dyreste og billigste område er enda større. Finn mer statistikk over bolig- og boligpriser i Oslo i vår statistikkbank eller i Bydelsfakta.