Husholdninger

Det var 358 376 husholdninger i Oslo per 1. januar 2021. Den vanligste husholdningstypen i Oslo er aleneboende. Omlag 48 prosent av husholdningene ved begynnelsen av 2021 bestod av kun en person. Videre besto om lag 28 prosent av husholdningene av to personer og 24 prosent besto av tre personer eller flere.

Par uten hjemmeboende barn utgjorde 72 278 husholdninger, mens 59 733 husholdninger besto av par med barn og om lag 13 969 husholdninger besto av én forelder med barn. 

Av husholdningene i Oslo 1. januar 2021 var 78,3 prosent uten barn. Omtrent 10 prosent av husholdningene hadde det ett barn, i 9 prosent var det to barn, mens 3 prosent av husholdningene hadde tre barn eller flere.

Bydel Frogner er bydelen med størst andel husholdninger uten barn. Der var 88 prosent av husholdningene i bydelen uten barn per 1.1.2021. Bydel Søndre Nordstrand var den bydelen med størst andel husholdninger med barn, med 43,5 prosent barnehusholdninger. I lys av det er det ikke så overraskende at det i Bydel Søndre Nordstrand også var flest barnerike husholdninger. Drøye 7 prosent av husholdningene i Bydel Søndre Nordstrand besto av tre eller flere barn ved inngangen til 2021. Til sammenligning besto 3 prosent (eller om lag 10 067) av husholdningene i Oslo av tre eller flere barn på samme tidspunkt.

Se statistikk om husholdninger i statistikkbanken
Statistisk sentralbyrå har også publisert statistikk om husholdninger