Utdanningsnivå

Utdanningnivået i befolkningen har en sterk sammenheng med sysselsettingsnivået, og det sier noe om befolkningens muligheter på arbeidsmarkedet. Sammenlignet med landsgjennomsnittet har Oslo en høyt utdannet befolkning, men med store variasjoner innad i byen. Ser vi på utviklingen de siste årene er det en stadig større andel av befolkningen som tar høyere utdanning, og nedenfor ser vi tall for perioden 2012-2022 for aldersgruppen 30-59 år.

Oslo kommunes Statistikkbank

Forskjeller mellom bydelene

Det er stor variasjon i utdanningsnivå mellom bydelene og nedenfor ser vi en andel av befolkningen over 16 år i hver bydel som har høyere utdanning. Vestkantbydelene og sentrum har gjennomgående høyere utdanningsnivå enn groruddalsbydelene og Søndre Nordstrand, og bydel Nordstrand ligger omtrent på gjennomsnitt for Oslo som er på 53,2 prosent.

Oslo kommunes Statistikkbank

Se mer statistikk over byens utdanningsnivå i statistikkbanken.