Youngstorget

Youngstorget brukes til demonstrasjoner, markeringer, torghandel, uteserveringer, kulturbegivenheter og andre arrangementer.

Hvor?

Youngstorget ligger i Oslo sentrum, mellom regjeringskvartalet og Storgata, i gåavstand fra Jernbanetorget og Oslo sentralstasjon. Torggata krysser Youngstorget.

Leiemuligheter

Leie Youngstorget? Logg deg inn i Byleie

Lurer du på noe i forbindelse med leie av torget? På disse sidene kan du som arrangør finne nyttig informasjon for å planlegge og gjennomføre arrangement.

Videreutviklingen av Youngstorget

Oslo kommune jobber for å videreutvikle Youngstorget både til hverdagens byliv og som arrangementsplass. Dette gjør vi i tett dialog med næringsliv og andre aktører rundt torget.

Høsten 2023 startet Oslo kommune arbeidet med å utvikle nye retningslinjer for utleie av Youngstorget samt en plan for videreutviklingen av torget. Det gjennomføres i denne prosessen en møterekke på tre åpne dialogmøter. Hensikten med møterekken er å få innspill og forslag til forbedringer rundt bruken av torget.

  • Dialogmøte 1, gjennomført 29.11.2023
  • Dialogmøte 2, gjennomført 14.02.2024
  • Dialogmøte 3 vil bli i november 2024. Dato kommer.

Retningslinjer

Det er utarbeidet nye retningslinjer for utleie av Youngstorget. Les retningslinjene her (PDF).

Andre tiltak

Torget får økt renhold og vedlikehold, ny beplanting, møbler og skilting, og blir bedre tilrettelagt for ulike typer arrangementer og uteservering i løpet av 2024. Bymiljøetaten jobber med en plan for bedre belysning av fasaden til Basarbygget, torgflaten og trerekkene.

Hva finnes på torget?

Youngstorget er et historisk torg med en tidslinje tilbake til 1846.

Basarbygget

Basarbygningen ble ferdigstilt i 1870-årene. Les mer om historien til Youngstorget i Oslo byleksikon.

Kunst på Youngstorget

Fredsmonument i granitt av billedhuggeren Hagbart Solløs. Reist i 1997 i regi av LO og Nei til atomvåpen i forbindelse med 50-årsmarkeringen av atombombingen av Nagasaki og Hiroshima.

«Pioneren», helfigur i bronse laget av Per Palle Storm. Avduket i 1958.

Fasiliteter

  • Vann og strøm for arrangementer
  • Offentlig toalett
  • Drikkefontene

Kontakt

Bymiljøetaten: postmottak@bym.oslo.kommune.no

Vekterkontor:
Mandag til lørdag kl. 10:00–16:00
Telefon vekter: 91 60 50 11