Voldsløkka skole og kulturstasjon

Vi bygger ny ungdomsskole med høye miljøambisjoner.

Hva skal vi gjøre?

Voldsløkka skole er et prosjekt for både skole og kultur, og med de store aktivitets- og idrettsområdene som omkranser skolen, gir dette et godt tilbud til nærområdet og Oslo kommunes innbyggere.

Prosjektet er sammensatt av to bygg: det verneverdige Heidenreichbygget som skal totalrehabiliteres, og et nytt skolebygg vest på tomten.

Skolen er en åtteparallells ungdomsskole med plass til 810 elever, og inneholder og en kultursal og kulturstasjon med blackbox, dansesal og øvingsrom. Kulturstasjonen vil tilby undervisning i musikk, dans, teater og visuell kunst, og blir en av Norges største kulturskoletilbud.

Skolen og kulturstasjonen er også pilotprosjekt for Meråpen skole og Oslonøkkelen.

Skoleanlegget har høye miljøambisjoner og skal bygges som Oslos første plusshusskole. Plusshus er et hus som er konstruert slik at det i løpet av sin levetid produserer mer energi enn det som går med til å produsere materialer, bygge, drifte og til slutt rive huset. (snl.no)

Hva skjer når?

  • Heidenreichbygget: Byggeperiode fra våren 2020 til høsten 2022
  • Skolebygget: Byggeperiode fra sommeren 2020 til høsten 2022
  • Uteområder: Oppstart høsten 2020 med ferdigstillelse sommeren 2023
  • Hele prosjektet ferdigstilles høsten 2023.

Anleggsperioden vil være frem til sommeren 2023, og i løpet av denne perioden kan du som nabo i perioder oppleve støy og rystninger. Det er montert rystelsesmålere og setningsnivellement på eiendommer som vurderes spesielt berørt av disse arbeidene.

Parallelt med gjennomføringen av Voldsløkka skole bygger Bymiljøetaten nytt sykkelfelt og fortau i Uelands gate og Tåsenveien. Les mer om Tåsenveien - sykkelfelt og fortau.

Hvor?

Uelands gate 85

Hvem er ansvarlig?

Oslobygg KF er byggherre.

Utdanningsetatener bestiller av bygget.

Utdanningsetatenog Kulturetatener leietakere av det ferdige bygget.

Kontakt

Prosjektleder Øystein Johansen, mobil 95 96 69 76