Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Sykkeloppgradering av Hoffsveien

Hva skal vi gjøre?

Det skal bygges sykkelfelt med 1,5 meters bredde i Hoffsveien. I tillegg skal det plantes en allé av trær ved Engebrets vei. Holdeplassene for buss skal oppgraderes og veien skal opprustes.  

Oppgraderingen skjer i Hoffsveien mellom Monolittveien og Harbitzalléen. Sykkelfeltet kobles sammen med de eksisterende sykkelfeltene i Monolittveien og i Hoffsveien videre mot Skøyen. Strekningen er 1,4 kilometer.

Hvorfor oppgraderer vi for sykkel?

En overordnet målsetting i Oslo er å stimulere og legge til rette for økt bruk av miljøvennlig transport og øke andelen syklister.

Både gående og syklende vil få bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet som følge av tiltaket. 

Hva skjer når?

Bymiljøetaten er i gang med å kjøpe grunn til å bygge sykkelfeltet. Byggingen planlegges å starte opp i 2020.

Kontakt

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post