Hoffsveien - sykkeloppgradering

Hoffsveien skal oppgraderes for å bedre forholdene for syklende, gående og kollektivreisende.

Hva skal vi gjøre?

 

Vi skal

  • utvide veien og bygge sykkelfelt med 1,5 meters bredde
  • gjøre en oppgradering av bussholdeplassene – med nye skur og sanntidsskjermer
  • plante 62 trær på strekningen
  • bygge en rundkjøring i krysset ved Engebrets vei
  • sette opp ny gatebelysning langs hele veien
  • etablere regnbed nord for rundkjøringen – for bedre håndtering av vann ved mye nedbør og snøsmelting (overvann).

Arbeidene vil ikke medføre stenging av veien eller enveiskjøring. Anleggsarbeidet vil strekke seg over et kortere område, før arbeidet flyttes til et nytt område. Ved anleggsområdet vil ett felt holdes åpent til enhver tid, men vil medføre redusert fremkommelighet.

Ny bro ved Smestaddammen var tidligere en del av prosjektet, men er utsatt. Det skal gjøres en tilstandsvurdering av broen, for å undersøke om den kan breddeutvides. Konventveien skal altså ikke åpnes for trafikk i skoleferien 2021. 

Plantegning 1 / Plantegning 2 / Plantegning 3 / Plantegning 4

Hvor skal det skje?

Oppgraderingen skjer i Hoffsveien mellom Monolittveien og Harbitzalléen.

Det skal arbeides i området fra trikkesporet til krysset Engebrets vei (der det skal etableres rundkjøring) frem til juli. Etter planen den ene siden av veien tas først, og være ferdig i slutten av april.

Det oppdateres med informasjon om kommende faser. 

Prosjektet skal etter planen være ferdig i desember 2021.

Hva skjer når?

Det skal arbeides i området fra trikkesporet til krysset Engebrets vei (der det skal etableres rundkjøring) frem til juli. Etter planen den ene siden av veien tas først, og være ferdig i løpet av mai.

Det betyr at det periodevis vil være støy, da særlig nå i begynnelsen på grunn av graving.

Det er planlagt arbeid mandag - torsdag, 0800-1900.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk.

Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Den aktuelle strekningen inngår i Plan og sykkelveinettet i Oslo og kobles sammen med de eksisterende sykkelfeltene i Monolittveien og sør i Hoffsveien. Dette er en strekning som binder Ring 3 mot E 18, og vil være en viktig kobling for syklende mellom Skøyen og Smestad. 

Både gående og syklende vil få bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet som følge av tiltaket. 

Kontakt

Bymiljøetaten

Telefon
2180 2180

E-post