Sophies Minde

Oslobygg er i gang med å totalrehabilitere Sophies Minde-bygget på Carl Berner i Oslo.

Hva skal vi gjøre?

I de rehabliterte lokalene blir det fortsatt barnehage, antall avdelinger økes fra 17 til 20, samt kontorer og bydelsfunksjoner for Bydel Grünerløkka. Vi skal etablere helsestasjon, svangerskapskontroll, Oslohjelpa og forsamlingslokaler for bydelens innbyggere. Det er totalt ca. 13 000 kvadratmeter som skal rehabiliteres.

Uteområdet tilhørende eiendommen skal også rustes opp som en del av prosjektet. Det skal etableres ca. 7 100 kvadratmeter med utendørs lekeareal tilhørende barnehagen, og uteområdene skal bli et verdifullt supplement til beboere i området.

Prosjektet har som mål å sertifiseres til «Excellent» i BREEAM-NOR og skal gjennomføres som en utslippsfri byggeplass.

Hva skjer når?

Prosjektet er i gang med gjennomføringen, og det pågår innvendige rivearbeider. Oslobygg har kontrahert Vedal som samspillsentreprenør. Ferdigstillelse skjer etter planen første halvår 2026.

Hvor bygger vi?

Bygget ligger Bydel Grünerløkka. Besøksadressen er Trondheimsveien 132.

Hvorfor bygger vi?

Sophies Minde-bygget har behov for rehabilitering, både innvendig og utvendig. Sophies Minde skal sikre barnehagekapasitet i Bydel Grünerløkka i årene fremover, og bydelshuset skal fungere som et nav i bydelen for bydelens tjenester.

Kontakt oss

Prosjektleder
Mathias Richter Kolsaker
Mobil