Nye Jordal idrettspark

Bymiljøetaten skal bedre idrettstilbudet på Jordal for utøvere innen amerikansk fotball, fotball, lacrosse, skateboard og andre rulleaktiviteter.

Hva skal vi gjøre?

På Jordal skal kunstgressbanen, skateanlegget, klubbhuset og tribunen rehabiliteres.

Dette skal gjøres:

Jordal skatepark

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skateparken ble åpnet i august 2022.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Dagens anlegg, som er bygget i tre, er erstattet av et nytt skateanlegg i betong
 • Skateparken har ulike skateelementer for varierende ferdighetsnivåer og ny LED-belysning
 • Med 2200 m2 er den Norges tredje største skatepark målt i areal

Jordal kunstgressbane

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den nye kunstgressbanen ble åpnet i oktober 2022.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Kunstgressbanen er rehabilitert og kan benyttes til amerikansk fotball, fotball og lacrosse
 • Det er montert ballfangernett rundt banen og ny LED-belysning
 • Banen har undervarme og etablert uten miljøskadelig gummi

Jordal klubbhus og tribune

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klubbhuset og tribunen ble åpnet i desember 2022.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Klubbhuset er totalrehabilitert innvendig og det utvendige taket er skiftet
 • Mange av dagens funksjoner består – blant annet garderober med dusjmuligheter for spillere og dommere, kontor/samlingslokale, kafé med toalettfasiliteter og styrketreningsrom
 • Klubbhuset er universelt utformet med blant annet trappeheis og handicaptoalett i begge etasjer
 • Klubbhuset er tilknyttet fjernvarme for oppvarming
 • Den gamle tretribunen er revet og erstattet av ny helstøpt betongtribune

Hva skjer når?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Byggearbeidet startet i februar 2022.

Skateparken ble åpnet i august 2022. Den nye kunstgressbanen ble åpnet i oktober 2022. Klubbhuset og tribunen ble åpnet i desember 2022.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De nærmeste naboene vil kunne merke noe støy i perioder fra blant annet graving og opplasting av masser, maskiner, rivningsarbeid og lastebiler. Vi beklager dette.

Arbeidstider er mandag-fredag kl 07-19 og lørdager 8-16.

Anleggstrafikk og endring av gangmønster

Det vil settes opp byggegjerder rundt anleggsområdet. Området vil tilrettelegges for gående og syklister, slik at det er mulig å ta seg frem på både vest- og østsiden av arbeidene.

Det vil være noe anleggstrafikk i området mens arbeidene pågår. Gående og syklister oppfordres generelt til å være oppmerksomme og vise hensyn.

Se detaljert tegning av anleggsområdet og hvor du kan gå her.

Merk at Oslobygg KF skal rehabilitere Jordal ungdomshall i perioden mars/april 2022-november 2022. Gangveien mellom Jordal ungdomshall og Jordal idrettshall vil derfor være utilgjengelig i denne perioden.

Hvor skjer det?

Jordal idrettspark ligger på Jordal, mellom Kampen, Vålerenga og Ensjø.

Hvorfor gjør vi det?

Slitasjen på idrettsanleggene er stor etter at de har vært mye brukt i mange år. Kunstgressbanen har også blitt brukt som riggplass i forbindelse med byggingen av nye Jordal Amfi og park, og har vært utilgjengelig siden 2016. En rehabilitering av idrettsanleggene vil derfor bidra til at utøvere av flere sporter og aktiviteter vil få et betydelig bedre idrettstilbud enn hva som er tilfelle i dag.

Prosjektene føyer seg inn i en rekke oppgraderinger som er gjort i området de siste årene. Blant annet er parkarealer, veier og gater rundt Jordal oppgradert, det er bygget ny Jordal Amfi, Hovinbekken er åpnet og Torbjørn Egners plass er oppgradert.

Se video fra da Hovinbekken ble åpnet – etter 120 år i rør

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er ansvarlig byggherre.

Involverte i prosjektet:

 • Samspillsentreprenør: Skaaret Landskap AS
 • Byggentreprenør: Finstad og Jørgensen AS
 • Kunstgressentreprenør: Bane og Entreprenørservice AS
 • Skateparkentreprenør: Betongpark AS

Kontakt oss

Spørsmål om den praktiske utførelsen (støy, sperringer, skilting etc.) rettes til entreprenøren Skaaret Landskap;

Nabokontakt
Emir Sito

Overordnete spørsmål (hva som skal bygges, hvorfor det skal bygges etc.) – rettes til Bymiljøetaten;

Prosjektleder
Kalmer Kalda

Tidligere nabomøter

Nabomøter 2019

8. januar ble det holdt et åpent informasjonsmøte. Presentasjonen fra møtet finnes i dokumentet nedenfor.

Nabomøter 2018

14. mars 2018 ble det arrangert nabomøte om Jordal park og veioppgraderingsprosjekter i forbindelse byggingen av Jordal amfi. Referat fra nabomøtet finnes i dokumentet nedenfor.

Nabomøter 2017

Vi arrangerte nabomøte 10. mai 2017.

Les mer