Myntgata 2 – midlertidig bruk

Midlertidige utleie av lokaler

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) leier midlertidig ut ledige lokaler i Myntgata 2. I dag er lokalene leid ut til kommunale, statlige og private virksomheter som: Forsvaret, Bykuben, kunstnere og private virksomheter. 

Vi annonserer ledige lokaler i Myntgata 2 fortløpende på Finn.no. Når vi ikke har ledige lokaler finner du ingen annonse der. 

Kulturetaten disponerer bygget kalt Kavallerikasernen og leier den ut midlertidig til atelier for billedkunstnere. Oslobiennalen holder også til i Kavallerikasernen. 

Aktiviteter og arrangementer i gårdsrommet

På eiendommen er det et stort frodig gårdsrom, på rundt 5500 , som er åpent for alle. Det består av et grøntområde med løvtrær og busker, som er omkranset av asfaltert/brosteinbelagt areal. Gårdsrommet er en del av programmet til Bilfritt byliv hvor Oslo kommune ønsker å aktivisere områder i byen til økt byliv. Gårdsrommet kan derfor benyttes til ulike arrangementer som bidrar til dette.

Send forespørsler om bruk av gårdsrommet til ulike arrangement til Eiendoms- og byfornyelsesetaten: postmottak@eby.oslo.kommune.no

Gårdsrommet 

Gårdsrommet i Myntgata 2 er oppgradert for å gjøre området enda mer attraktivt som et offentlig tilgjengelig område, som vi ønsker at folk i alle aldre skal bruke aktivt.

Bymiljøetaten har satt opp et langt huskestativ og flere treningsapparater for alle aldersgrupper. Noe av asfalten er erstattet med grus, og gårdsrommet har fått enda flere sitteplasser og bord.

Program for Bilfritt Byliv er initiativtaker og Bymiljøetaten  har stått for selve byggingen.

  • Prosjekterende: Landskaperiet AS
  • Entreprenør: CH prosjekt AS og Skaaret landskap AS

Oslobiennalen 

Våren 2019 ble det gjennomført flere kunstprosjekter i regi av Oslobiennalen i gårdsrommet. Oslobiennalen er initiert og finansiert av Oslo kommune Kulturetaten og har kontorer i Myntgata 2.

Bakgrunnen for utviklingen av Myntgata 2

Oslo kommune kjøpte Myntgata 2 av Forsvarsbygg i juni 2017, og i august samme år overtok kommunen ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten eiendommen.

Eiendommen er på nesten 13 mål og består av fem bygninger som omkranser et stort gårdsrom. Hele eiendommen, inkludert gårdsrommet, er i kommuneplanen regulert til bevaring med nasjonale kulturminneinteresser.

Bygningene var opprinnelig staller og kaserner for militære avdelinger tilknyttet Akershus festning. Alle bygningene, bortsett fra «Tyskerbrakka», er oppført i siste halvdel av 1800-tallet og ble betydelig ombygd på 1950-tallet. Det er knyttet store verneinteresser til kvartalet. «Tyskerbrakka» ble oppført i 1949, og er den eneste bygningen som ikke er fredet.

Frem til 2013 hadde Miljødepartementet sine lokaler i Myntgata 2. 

Fremtidig bruk

Målet for kommunens utvikling og fremtidig bruk av Myntgata 2 er å sikre areal til nødvendige kommunale behov, samtidig som det bidrar til ønsket byutvikling med økt byliv i Kvadraturen.

Utdanningsetaten har startet arbeidet med å omregulere eiendommen, blant annet til skoleformål.

En anbefaling for fremtidig bruk av Myntgata 2 ble utarbeidet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten i samarbeid med flere kommunale virksomheter, og ble oversendt til Byrådsavdeling for byutvikling den 15. desember 2017:

Vedleggene til utredningen utgjør nesten 350 sider, og er ikke lagt ut på nett. De som ønsker å se enkelte eller alle vedleggene kan kontakte Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Åpent møte 17. oktober 2017

Eiendoms- og byfornyelsesetaten arrangerte et åpent møte om fremtidig bruk av Myntgata 2 tirsdag 17. oktober 2017. Her orienterte Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren og Utdanningsetaten om Oslo kommunes arbeid med eiendommen. I tillegg presenterte flere private aktører sine innspill til hva Myntgata 2 kan utvikles til/brukes til.

Presentasjonene fra møtet

Kontakt oss

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonsrådgiver

Solveig Pettersen

Mobilnummer
95 88 26 31

E-post

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonssjef

Lena Nesset

Mobilnummer
45 27 84 13

E-post