Myntgata 2 – midlertidig bruk

Gårdsrommet er oppgradert for å gjøre området enda mer attraktivt som et offentlig tilgjengelig område, som vi ønsker at folk i alle aldre skal bruke aktivt.

Midlertidige utleie av lokaler

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) leier midlertidig ut ledige lokaler i Myntgata 2. I dag er lokalene leid ut til kommunale, statlige og private virksomheter som: Forsvaret, Bykuben, kunstnere og private virksomheter.

Vi annonserer ledige lokaler i Myntgata 2 fortløpende på Finn.no. Når vi ikke har ledige lokaler, finner du ingen annonse der.

Kulturetaten disponerer bygget kalt Kavallerikasernen og leier den ut midlertidig til atelier for billedkunstnere. Oslobiennalen holder også til i Kavallerikasernen.

Aktiviteter og arrangementer i gårdsrommet

På eiendommen er det et stort frodig gårdsrom, på rundt 5500 m², som er åpent for alle. Det består av et grøntområde med løvtrær og busker, som er omkranset av asfaltert/brosteinbelagt areal. Gårdsrommet er en del av programmet til Bilfritt byliv hvor Oslo kommune ønsker å aktivisere områder i byen til økt byliv. Gårdsrommet kan derfor benyttes til ulike arrangementer som bidrar til dette.

Send forespørsler om bruk av gårdsrommet til ulike arrangement til Eiendoms- og byfornyelsesetaten: postmottak@eby.oslo.kommune.no

Gårdsrommet

Gårdsrommet i Myntgata 2 er oppgradert for å gjøre området enda mer attraktivt som et offentlig tilgjengelig område, som vi ønsker at folk i alle aldre skal bruke aktivt.

Bymiljøetaten har satt opp et langt huskestativ og flere treningsapparater for alle aldersgrupper. Noe av asfalten er erstattet med grus, og gårdsrommet har fått enda flere sitteplasser og bord.

Program for Bilfritt Byliv er initiativtaker og Bymiljøetaten har stått for selve byggingen.

  • Prosjekterende: Landskaperiet AS
  • Entreprenør: CH prosjekt AS og Skaaret landskap AS

Oslobiennalen

Våren 2019 ble det gjennomført flere kunstprosjekter i regi av Oslobiennalen i gårdsrommet. Oslobiennalen er initiert og finansiert av Oslo kommune Kulturetaten og har kontorer i Myntgata 2.

Litt om Myntgata 2

Oslo kommune kjøpte Myntgata 2 av Forsvarsbygg i juni 2017, og i august samme år overtok kommunen ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten eiendommen.

Eiendommen er på nesten 13 mål og består av fem bygninger som omkranser et stort gårdsrom. Hele eiendommen, inkludert gårdsrommet, er i kommuneplanen regulert til bevaring med nasjonale kulturminneinteresser.

Bygningene var opprinnelig staller og kaserner for militære avdelinger tilknyttet Akershus festning. Alle bygningene, bortsett fra «Tyskerbrakka», er oppført i siste halvdel av 1800-tallet og ble betydelig ombygd på 1950-tallet. Det er knyttet store verneinteresser til kvartalet. «Tyskerbrakka» ble oppført i 1949, og er den eneste bygningen som ikke er fredet.

Frem til 2013 hadde Miljødepartementet sine lokaler i Myntgata 2.

Kontakt oss

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonsrådgiver
Solveig M. Stiberg Pettersen
Mobil

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonssjef
Lena Nesset
Mobil