Monrads gate gatentunspark

Gatetunsparken i Monrads gate skal oppgraderes, med flere trær, benker og plasser for lek og opphold.

Hva skal vi gjøre?

Gatetunsparken i Monrads gate skal oppgraderes. Parken i gatetunet skal bedre tilrettelegge for opphold og aktivitet, med nye benker, bord og etablering av tre lekeplass-øyer. Parkeringsplassene som i dag er under trærne skal fjernes. Parkens trær skal gis bedre vekstvilkår og det skal plantes nye. Gjerdene som omkranser plenen skal tas ned og det blir en vedlikeholdsmessig oppgradering av eksisterende overflater og kantstein.

Prosjektet blir koordinert i forbindelse med gjennomføring av kryssoppstramming og etablering av grønttiltak i Monrads gate x Tøyengata.

Hvorfor gjør vi det?

For å tilrettelegge for et bedre bymiljø og økt byliv med mer plass til aktivitet, opphold, trær og vegetasjon. Tiltaket er finansiert av programmet Bilfritt byliv.

Når skjer det?

Oppstart grunnarbeid høst/vinter 2023.

Oppstart bygging av lekeplass, våren 2024

Ferdigstillelse høsten 2024

Har du spørsmål om gatetunsparken, ta kontakt med oss:

Bymiljøetaten

Telefon