Dælenenga flerbrukshall

Oslo kommune skal bygge en ny flerbrukshall på Dælenenga idrettsplass.

Om flerbrukshallen

Den nye flerbrukshallen skal gi lokalområdet og idretten økt aktivitetstilbud, og samtidig bidra til å forbedre kapasiteten på idrettsanlegg i Oslo. Spillehallen er tiltenkt skolebruk på dagtid. 

Hva skal bygges?

Dælenenga flerbrukshall skal være et anlegg med en fullskala idrettshall på 45x25 meter, med mulighet for inndeling i tre spilleflater. Hallen har tribuneanlegg, tilhørende lagerrom og garderobeanlegg.

Anlegget dimensjoneres for ulik bruk av aktiviteter og idretter, og skal romme arealer for kampidretten, samt klubbhusmiljø for fotballen med eget garderobeanlegg. I tillegg får hallen styrketreningsrom, kontorer og møterom.

Omkringliggende uteområder opparbeides med mulighet for opphold og aktivitet.

Hvor skal hallen ligge?

Anlegget skal ligge på den nordvestlige delen av Dælenenga idrettsplass i bydel Grünerløkka, og skal erstatte dagens klubbhus og utvendig tribuneanlegg på området.

Hva skjer når?

 • Planlagt oppstart: 4. kvartal 2021
 • Planlagt ferdigstillelse: 1. kvartal 2024

Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise. Anskaffelsesprosess av totalentreprenør vil skje fra medio 2021 med planlagt kontrahering høsten 2021.

Anleggsfasen vil starte med en rivefase av eksisterende klubbhus og tilhørende utekonstruksjoner. 

Miljø og energi

 • Byggeplassen er fossilfri med stort innslag av utslippsfrie anleggsmaskiner
 • Bygget oppføres etter passivhusstandard
 • Bygget skal tilknyttes fjernvarme som energikilde
 • Bygget skal ha solcelleanlegg på taket
 • Enkelte bygningselementer vil bli ombrukt i det nye bygget
 • Betong fra det gamle klubbhuset skal gjenbrukes som underlag for anleggsveier og fyllmasse rundt den nye bygningen
 • Prosjektet krever utslippsfri oppvarming og byggtørk i byggefasen

Hvem er ansvarlige?

Oslobygg KF er byggherre.

Involverte i prosjektet

 • Arkitekt og landskapsarkitekt: Pir II Oslo
 • Totalentreprenør: Seby AS

Kontakt oss

Oslobygg KF

Seniorrådgiver kommunikasjon

Ingunn Olsen

Mobilnummer
90 55 77 53

E-post

Oslobygg KF

Prosjektleder

Senthalan Sellathurai

Mobilnummer
46 47 31 67

E-post

Oslobygg KF

Telefon
2180 2180

E-post

Besøksadresse
Postboks 6391 Etterstad

Postnummer
0604

Poststed
Oslo