Bryn kollektivknutepunkt

Bryn skal utvikles som kollektivknutepunkt øst i Oslo for å avlaste sentrum.

Hva skal vi gjøre?

Bymiljøetaten skal utvikle kollektivknutepunktet på Bryn med ny gateterminal for buss i Østensjøveien. Vi legger til rette for enkel overgang mellom buss, tog og t-bane når Bryn blir nytt kollektivknutepunkt.

Mellom Bryn stasjon, Brynseng T-banestasjon og gateterminalen i Østensjøveien skal vi etablere gode gangforbindelser. Østensjøveien skal utvides med kollektivfelt og en gjennomgående løsning for gående og syklende.

Hvor kommer knutepunktet?

  • Østensjøveien fra Tvetenveien til Jernbaneveien
  • Nils Hansens vei fra Østensjøveien til Ring 3/E6
  • Brynsengveien

Hvorfor lager vi knutepunkt på Bryn?

Bryn er pekt ut som lokalt og regionalt kollektivknutepunkt i strategidokumentene M2016 og KVU Oslo-navet. Bryn har sentral lokaliseringen øst i Oslo ved siden av E6 og Ring 3, jernbanen og T-banen. Dette gjør at Bryn egner seg for knutepunktutvikling.

Dokumenter

Les mer

Når skjer det mer?

Forprosjektet er ferdigstilt, men det foreligger per nå ingen bevilgning for gjennomføring og det er derfor ikke avklart en videre fremdrift for prosjektet.

Følg saken i saksinnsyn

Kontaktpersoner

Bymiljøetaten

Prosjektleder
Ida Øvren