Bryn kollektivknutepunkt

Bryn skal utvikles som kollektivknutepunkt øst i Oslo for å avlaste sentrum.

Hva skal vi gjøre?

Bymiljøetaten skal utvikle kollektivknutepunktet på Bryn med ny gateterminal for buss i Østensjøveien. Vi legger til rette for enkel overgang mellom buss, tog og t-bane når Bryn blir nytt kollektivknutepunkt.

Mellom Bryn stasjon, Brynseng T-banestasjon og gateterminalen i Østensjøveien skal vi etablere gode gangforbindelser. Østensjøveien skal utvides med kollektivfelt og en gjennomgående løsning for gående og syklende.

Hvor kommer knutepunktet?

  • Østensjøveien fra Tvetenveien til Jernbaneveien
  • Nils Hansens vei fra Østensjøveien til Ring 3/E6
  • Brynsengveien

Hvorfor lager vi knutepunkt på Bryn?

Bryn er pekt ut som lokalt og regionalt kollektivknutepunkt i strategidokumentene M2016 og KVU Oslo-navet. Bryn har sentral lokaliseringen øst i Oslo ved siden av E6 og Ring 3, jernbanen og T-banen. Dette gjør at Bryn egner seg for knutepunktutvikling.

Les mer

Når skjer det mer?

Forprosjektet er ferdigstilt og det er gitt midler til grunnerverv. Eiendoms- og byfornyingsetaten (EBY) har startet opp arbeidet med grunnerverv og vil ta kontakt med berørte eiendommer innenfor prosjektområdet. Da det er uklart hvor lang tid grunnervervsprosessen vil kunne ta, er det antatt at en byggestart tidligst vil bli i 2027. Det er stipulert en byggetid på to år.

Følg saken i saksinnsyn

Kontaktpersoner

Bymiljøetaten

Prosjektleder
Ida Øvren