Bryn kollektivknutepunkt

Bryn skal utvikles som kollektivknutepunkt øst i Oslo for å avlaste sentrum.

Hva skal vi gjøre?

Bymiljøetaten skal utvikle kollektivknutepunktet på Bryn med ny gateterminal for buss i Østensjøveien. Vi legger til rette for enkel overgang mellom buss, tog og t-bane når Bryn blir nytt kollektivknutepunkt.

Mellom Bryn stasjon, Brynseng T-banestasjon og gateterminalen i Østensjøveien skal vi etablere gode gangforbindelser. Østensjøveien skal utvides med kollektivfelt og en gjennomgående løsning for gående og syklende.

Hvor kommer knutepunktet?

  • Østensjøveien fra Tvetenveien til Jernbaneveien
  • Nils Hansens vei fra Østensjøveien til Ring 3/E6
  • Brynsengveien

Hvorfor lager vi knutepunkt på Bryn?

Bryn er pekt ut som lokalt og regionalt kollektivknutepunkt i strategidokumentene M2016 og KVU Oslo-navet. Bryn har sentral lokaliseringen øst i Oslo ved siden av E6 og Ring 3, jernbanen og T-banen. Dette gjør at Bryn egner seg for knutepunktutvikling.

Dokumenter

Les mer

Når skjer det mer?

Byggingen vil etter planen pågå i 2024-26.

Følg saken i saksinnsyn

Kontaktpersoner

Bymiljøetaten

Prosjektleder
Ida Øvren