Utdannings- og yrkesveiledning

Karriereenheten skal styrke den enkelte skoles arbeid med utdanning- og yrkesveiledning og er en støtte til rådgivningstjenesten ved den enkelte skole.

Hvem kan få hjelp av oss?

Alle ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo har egne rådgivere som hjelper elever med utdanning- og yrkesvalg. Karriereenheten i Oslo er en støtte til rådgivningstjenesten ved den enkelte skole. Er du elev eller foresatt bør du først kontakte rådgiver på skolen. Du kan også kontakte karriereenheten ved behov. Gå til oversikt over alle skoler i Oslo.

Våre tjenester

  • Tilby veiledning og kompetanseutvikling av rådgivere, lærere og ansatte i PPT
  • Koordinere tiltak som skal bidra til at elevene gjør kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke
  • Styrke nettverksarbeid mellom ungdomsskole, videregående skole, høyere utdanning og arbeidsliv
  • Tilby forsterket veiledning av enkeltelever på ungdomstrinnet

Her finner du oss

Vi holder til ved åtte videregående skoler i Oslo.