Tildeling av plass videregående skole, skoleåret 2024-2025

Første inntaksrunde til de videregående skolene i Oslo er nå gjennomført. Inntaksresultatet ble gjort tilgjengelig for søkerne 3. juli. Svarfristen er 14. juli.

Svar på tilbud om skoleplass

Alle som har søkt må nå logge seg på vigo.no med MinID for å se resultatet av inntaket og registrere svaret sitt. Svarfristen er 14. juli.

Søkere som har oppgitt gyldig mobiltelefonnummer og/eller e-postadresse i søknaden fikk en påminnelse 3. juli om å logge seg inn. Det er ikke nødvendig å ha mottatt SMS/e-post for å se inntaksresultatet og svare på tilbudet.

• Søkerne må svare ja eller nei.
• Søkere som har fått tilbud både om plass og venteliste må svare på begge deler.
• Blankt svar tolkes som nei.

De som ikke svarer innen fristen, og heller ikke har registrert forhåndssvar, mister tilbudet og mister også muligheten til å stå på venteliste på sine høyere ønsker om programområder og skoler. Utdanningsetaten anbefaler søkerne å ta en utskrift av kvitteringsbildet.

Mer informasjon om inntaket

På vilbli.no finner du viktig informasjon om inntaket. Husk å velge Oslo som fylke.

Les mer om:
svarregistrering
plass på en skole du ikke har søkt
plass på et programområde du ikke har søkt
frammøte første skoledag

Dokumenter