Til innhold
Søke videregående skole

Første inntak til videregående skoler i Oslo skoleåret 2019/2020 er klart

Har du søkt videregående skoler i Oslo og er spent på resultatet?

Slik svarer du på tilbudet

Alle som har søkt må nå logge seg på vigo.no med MinID for å se resultatet av inntaket og registrere svaret sitt. Alle som har oppgitt gyldig mobiltelefonnummer og/eller e-postadresse i søknaden sin, får en påminnelse 3. juli om at inntaket er klart. Det er ikke nødvendig å ha mottatt SMS/e-post for å se inntaksresultatet og svare på tilbudet.

Søkerne må svare ja eller nei. Blankt svar tolkes som nei. Utdanningsetaten anbefaler søkerne å ta en utskrift av kvitteringsbildet.

Svarfrist 13. juli.

Du må svare  på tilbud om plass innen innen 13. juli.

Dersom du ikke svarer og heller ikke har registrert forhåndssvar, vil dette bli oppfattet som om du ikke ønsker skoleplass. Du mister derfor tilbudet og mister også muligheten til å stå på venteliste til dine høyere ønsker om programområder og skoler.

vilbli.no finner du viktig informasjon om inntaket. Viktig: Velg Oslo som fylke.

Les mer

Vedlegg

 

Andre inntak er klart i begynnelsen av august.