Grunnskoletilbud på engelsk

Osloskolen har gratis engelskspråklig grunnskoletilbud etter internasjonal læreplan på Manglerud skole og Blindern videregående skole. All undervisning er på engelsk etter internasjonal læreplan.

Hvem kan søke om plass?

Alle elever som bor i Oslo kommune kan søke om plass. Det vil ikke bli stilt særskilte krav til ferdigheter i engelsk ved oppstart.

For skoleåret 2020/2021

Tilbudet skal gradvis utvides til å omfatte hele grunnskoleløpet. Det betyr at elever som høsten 2020 begynner i 8. trinn, vil få tilbud om å fortsette med internasjonal undervisning på 9. trinn skoleåret 2021/2022.

Elever som starter i 10. trinn på Blindern videregående skole, kan fortsette med International Baccalaureate (IB) på Blindern videregående skole (Vg1, Vg2 og Vg3) eller på Bjørnholt skole (Vg2 og Vg3).

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. mars.