Til innhold

Grunnskoletilbud på engelsk

Om tilbudet

Osloskolen starter gratis engelskspråklig grunnskoletilbud etter internasjonal læreplan på Manglerud skole og Blindern videregående skole. All undervisning er på engelsk etter internasjonal læreplan. Det vil ikke bli stilt særskilte krav til ferdigheter i engelsk ved oppstart.

Hvem kan søke om plass?

Alle elever som bor i Oslo kommune kan søke om plass. 

For skoleåret 2016/2017:

Tilbudet skal gradvis utvides til å omfatte hele grunnskoleløpet. Det betyr at elever som høsten 2016 begynner i 4. trinn, vil få tilbud om å fortsette med internasjonal undervisning på 5. trinn skoleåret 2017/18.

Elever som starter i 10. trinn på Blindern videregående skole, kan fortsette med International Baccalaureate (IB) på Blindern videregående skole (Vg1, Vg2 og Vg3) eller på Bjørnholt skole (Vg2 og Vg3).

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. mars.