Grunnskoletilbud på engelsk

Osloskolen har gratis engelskspråklig grunnskoletilbud etter internasjonal læreplan på Manglerud skole og Blindern videregående skole. All undervisning er på engelsk etter internasjonal læreplan.

Hvem kan søke om plass?

Alle elever som bor i Oslo kommune kan søke om plass. Det vil ikke bli stilt særskilte krav til ferdigheter i engelsk ved oppstart.

For skoleåret 2023/2024

Elever som starter i 10. trinn på Blindern videregående skole, kan fortsette med International Baccalaureate (IB) på Blindern videregående skole (Vg1, Vg2 og Vg3) eller på Bjørnholt skole (Vg2 og Vg3).

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. mars.