Til innhold

Søk om spesialskole eller spesialgruppe

Oversikt over spesialskoler og spesialgrupper

 

Prioritering av søknadene

Begrenset antall plasser i kommunale spesialskoler og spesialgrupper

Alle grunnskoleelever har rett til å gå på nærskolen. Retten til et forsvarlig og likeverdig opplæringstilbud er primært knyttet til nærskolen. Oslo kommune har et begrenset antall plasser i kommunale spesialskoler og spesialgrupper ved ordinære grunnskoler. Foresatte til elever med omfattende behov for spesialundervisning kan søke om plass ved disse tilbudene. Elevenes mulighet til å få plass i spesialskole/spesialgrupper er avhengig av antall ledige plasser.

Hva skjer dersom det er flere søkere enn ledige plasser?

 Dersom det er flere søkere enn ledige plass vil Utdanningsetaten prioritere elever som:

 • allerede er tildelt plass i spesialskole/spesialgruppe skal prioriteres i forbindelse med overgang til mellomtrinn og ungdomstrinn
 • har vedtak om spesialundervisning som dokumenterer at elevens nærskole har fattet vedtak i samsvar med sakkyndig tilrådning fra PPT
 • har sakkyndige vurdering fra PPT som dokumenterer at eleven har behov for særskilt fysisk tilrettelegging som det ikke er rimelig å anta at nærskolen kan tilby innen rimelig tid
 • har sakkyndige vurdering fra PPT som inneholder tilrådning om særskilt kompetanse som det ikke er rimelig å anta at nærskolen kan tilby innen rimelig tid
 • ikke har et forsvarlig utbytte av spesialundervisningen gitt på nærskolen, til tross for nærskolens tilrettelegging

Elever som fyller flest kriterier vil bli prioritert foran andre. I ellers like tilfeller vil eldre søkere prioriteres foran yngre søkere.

Kriterier for søknaden

Dette må søknaden inneholde for å bli vurdert

 • Sakkyndig vurdering fra Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT). Les mer om henvisning til PPT.
 • Vedtak om spesialundervisning
 • Individuell opplæringsplan (IOP)
 • Årsvurdering/ halvårsvurdering

Sakkyndig vurdering må dokumentere at eleven har behov for spesialundervisning i form av at opplæringssituasjonen blir lagt særskilt til rette gjennom hele skoledagen.

Foresatte til elever med omfattende behov for spesialundervisning kan søke om plass ved disse tilbudene.

Søknadsfrist

 • Søknadsfrist er 1. desember hvert år.
 • For skolestartere er det 18. desember.

Slik søker du

 • 1Foresatte søker om skolebytte
 • 2Skolen fyller ut søknadsskjema med underskrift fra begge forsatte

  Barnevernet undertegner for barn som de har omsorgsansvaret for.

 • 3Legg ved relevant dokumentasjon

  Se kriterier for søknaden.

 • 4Skolen sender inn søknadsskjema med relevant dokumentasjon

  For å sikre at søknadsbehandlingen skjer med god kvalitet og til riktig tid er det viktig at alle dokumentene følger søknaden, og at søknaden leveres innen fristen.

  Søknadsskjema

  Søknad sendes til:

  Utdanningsadministrasjonen ved EFP
  Postboks 6127 Etterstad
  0602 OSLO

Hva skjer videre?

Alle søknader vil være ferdig behandlet innen 20. april.