Regler for å sykle til skolen

Foreldrene bestemmer

Den 20. august 2015 kom Kunnskapsdepartementet med en endring i forskrift til opplæringsloven som gjør at det nå er foreldre selv som bestemmer om elever skal kunne sykle til skolen.

Retningslinjer fra skolene

Skolene vil i samarbeid med skolens brukerorganer utarbeide retninglinjer for sykling. Disse vedtas av skolens driftsstyre. Ta gjerne utgangspunkt i retningslinjene i vurderingen av om du ønsker at barnet ditt skal sykle til skolen eller ikke.

Les mer om de nye reglene på Kunnskapsdepartementet sin nettside.