Skoleskyss for elever i videregående skole

Elever som går på videregående skole i Oslo må selv kjøpe reisekort fra Ruter. Kortet kan brukes alle dager, hele året. Elever med nedsatt funksjonsevne eller midlertidig skade/sykdom kan har rett på drosjetransport.

Elever som bor i Oslo

Hvis du går på skole i Oslo har du som hovedregel ikke rett til gratis skoleskyss. Det er fordi tilbudet om kollektivtransport i Oslo, er godt utbygd. Du må selv kjøpe reisekort fra Ruter.

Hvis du bor i Oslo og går på skole utenfor Oslo, har du heller ikke rett til gratis skoleskyss. Det er bare hvis Oslo kjøper plass til deg på en skole utenfor Oslo, at du kan få gratis skoleskyss.

Elever som bor utenfor Oslo

Hvis du bor utenfor Oslo, men går på skole i Oslo, er det fylket der du bor som vurderer om du kan få gratis skoleskyss.

Elever med nedsatt funksjonsevne eller midlertidig skade/sykdom

Hvis du har nedsatt funksjonsevne, skal du som hovedregel bruke TT-ordningen. Du må da søke om fast transport. Ordningen administreres av bydelen du bor i.

Hvis du ikke har rett til TT-kort, men har en skade eller sykdom som gjør at du ikke kan bruke kollektivtransport, kan du ha rett til transport med drosje. Du kan også få midlertidig skyss ved utplassering i praksisperioder.

Ta kontakt med skolen din som bestiller skyss for deg.