Skoleskyss for elever som går på privatskoler

Elever som bor i Oslo, og som går på skoler som er godkjent etter privatskoleloven, er omfattet av retten til gratis skoleskyss. Her finner du hvilke regler og rutiner som gjelder for privatskolene.

Elever ved skoler som er godkjent etter opplæringslova § 2-12 og § 3-11, har ikke rett til gratis skoleskyss. Dette gjelder for eksempel den tyske skolen og den franske skolen i Oslo.

Privatskolenes ansvar

Privatskolene må sørge for at elever og foresatte er informert om gjeldende regelverk og rutiner. Det er fire hovedkategorier for skoleskyss, som elevene kan ha rett på:

 1. Tilskudd til kollektivtransport
 2. Fast transport med drosje
 3. Midlertidig transport med drosje
 4. Venne- og søskentransport

1. Tilskudd til kollektivtransport
Hovedregelen er at elevene skal bruke kollektivtilbudet i byen. Foresatte må hvert skoleår søke Utdanningsetaten i Oslo om tilskudd til reisekort med Ruter. Foresatte søker via skjemaet på denne siden.

Etter søknadsfristene i oktober og mars, får privatskolene tilsendt en oversikt over innsendte søknader. Skolen må bekrefte at elevene er/har vært elev på skolen i den perioden det søkes for.

2. Fast drosjeskyss
Hvis eleven ikke kan bruke kollektivtilbudet, skal foresatte henvende seg til skolen sin for å søke om skoleskyss med drosje. Skolen skal søke på vegne av eleven i dette digitale skjemaet.

Se oppskrift på hvordan fylle ut skjemaet (PDF)

Når Utdanningsetaten i Oslo har fattet vedtak om skoleskyss med drosje, er det skolen som bestiller transporten i henhold til avtalen mellom Utdanningsetaten og Oslo Taxibuss (PDF).

For å sikre en trygg og effektiv transport, skal skolen være det daglige kontaktpunktet mellom foresatte/eleven og Oslo Taxibuss. Les mer i Informasjonsskriv fra Oslo Taxibuss.

Mer informasjon fra Oslo Taxibuss:

3. Midlertidig transport

For skoleskyss med drosje grunnet midlertidig skade/sykdom, kan skolen bestille transport direkte hos Oslo Taxibuss. Foresatte må framlegge en legeattest for skolen som dokumenterer behovet for drosje, og hvor lenge eleven trenger slik transport. Skolen må i etterkant sende en kopi av legeattest og bestillingsskjema til Oslo Taxibuss i posten til Utdanningsetaten i Oslo.

Midlertidig transport med drosje kan innvilges for inntil tre måneder. For lengre periode enn dette, må det innhentes fullmakt fra Utdanningsetaten.

4. Elever som får fast drosjetransport, kan ha anledning til å ha med venner eller søsken i bilen. Se informasjon om venne- og søskentransport i Osloskolen.

Skoleskyss gjelder for disse privatskolene

 • Akademiet Heltberg (Oslo)
 • Akademiet realfagsskole Oslo AS (Oslo)
 • Drøbak Montessori skole AS (Drøbak)
 • Grunnskolen OKS (Kjeller)
 • Humanistskolen AS (Oslo)
 • Kristelig gymnasium AS (Oslo)
 • Ljabruskolen (Oslo)
 • Lørenskog privatskole (Lørenskog)
 • Natur videregående skole (Oslo)
 • Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS (Sandvika)
 • Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bærum AS (Bekkestua)
 • Norlights International School Oslo AS (Oslo)
 • Oslo By steinerskole (Oslo)
 • Rudolf steinerskolen i Oslo (Oslo)
 • Rudolf steinerskolen Lørenskog (Rasta)
 • Ryenberget skole (Oslo)
 • St Sunniva skole (Oslo)
 • Steinerskolen i Asker (Nesbru)
 • Stiftelsen Asker International School (Asker)
 • Stiftelsen Bærum montessoriskole (Høvik)
 • Stiftelsen for steinerskolen på Nordstrand (Oslo)
 • Stiftelsen montessoriskolen Lyse (Oslo)
 • Stiftelsen nyskolen i Oslo (Oslo)
 • Stiftelsen Oslo montessoriskole (Oslo)
 • Stiftelsen Rudolf steinerskolen Nesodden (Nesoddtangen)
 • Stiftelsen Soon sjøskole (Drøbak)
 • Stiftelsen steinerskolen i Ås (Ås)
 • Stiftelsen steinerskolen på Øvre Romerike/Eidsvoll (Eidsvoll)
 • Stiftelsen Vollen montessoriskole (Vollen)
 • Wang Romerike AS (Lørenskog)
 • Wang Ung Oslo AS (Oslo)
 • Østmarka skole (Oslo)