Skoleskyss for elever som går på privatskoler

Elever som bor i Oslo, og som går på skoler som er godkjent etter privatskoleloven, er omfattet av retten til gratis skoleskyss. Her finner du hvilke regler og rutiner som gjelder for privatskolene.

Elever ved skoler som er godkjent etter opplæringslova § 2-12 og § 3-11, har ikke rett til gratis skoleskyss. Dette gjelder for eksempel den tyske skolen og den franske skolen i Oslo.

Privatskolenes ansvar

Privatskolene må sørge for at elever og foresatte er informert om gjeldende regelverk og rutiner. Det er fire hovedkategorier for skoleskyss, som elevene kan ha rett på:

  1. Tilskudd til kollektivtransport
  2. Fast transport med drosje
  3. Midlertidig transport med drosje
  4. Venne- og søskentransport

1. Tilskudd til kollektivtransport
Hovedregelen er at elevene skal bruke kollektivtilbudet i byen. Foresatte må hvert skoleår søke Utdanningsetaten i Oslo om tilskudd til reisekort med Ruter. Foresatte søker via skjemaet på denne siden.

Etter søknadsfristene i oktober og mars, får privatskolene tilsendt en oversikt over innsendte søknader. Skolen må bekrefte at elevene er/har vært elev på skolen i den perioden det søkes for.

2. Fast drosjeskyss
Hvis eleven ikke kan bruke kollektivtilbudet, skal foresatte henvende seg til skolen sin for å søke om skoleskyss med drosje. Skolen skal søke på vegne av eleven i dette digitale skjemaet.

Se oppskrift på hvordan fylle ut skjemaet (PDF)

Når Utdanningsetaten i Oslo har fattet vedtak om skoleskyss med drosje, er det skolen som bestiller transporten i henhold til avtalen mellom Utdanningsetaten og Oslo Taxibuss (PDF).

For å sikre en trygg og effektiv transport, skal skolen være det daglige kontaktpunktet mellom foresatte/eleven og Oslo Taxibuss. Les mer i Informasjonsskriv fra Oslo Taxibuss.

Mer informasjon fra Oslo Taxibuss:

3. Midlertidig transport

For skoleskyss med drosje grunnet midlertidig skade/sykdom, kan skolen bestille transport direkte hos Oslo Taxibuss. Foresatte må framlegge en legeattest for skolen som dokumenterer behovet for drosje, og hvor lenge eleven trenger slik transport. Skolen må i etterkant sende en kopi av legeattest og bestillingsskjema til Oslo Taxibuss i posten til Utdanningsetaten i Oslo.

Midlertidig transport med drosje kan innvilges for inntil tre måneder. For lengre periode enn dette, må det innhentes fullmakt fra Utdanningsetaten.

4. Elever som får fast drosjetransport, kan ha anledning til å ha med venner eller søsken i bilen. Se informasjon om venne- og søskentransport i Osloskolen.

Skoleskyss gjelder for disse privatskoler

Godkjente privatskoler
PrivatskolerGodkjenningslovBy
Akademiet Heltberg privatskolelovenOslo
Akademiet realfagsskole Oslo ASprivatskolelovenOslo
Drøbak Montessori skole ASprivatskolelovenDrøbak
Grunnskolen OKSprivatskolelovenKjeller
Humanistskolen ASprivatskolelovenOslo
Kristelig gymnasium ASprivatskolelovenOslo
Ljabruskolen privatskolelovenOslo
Lørenskog privatskoleprivatskolelovenLørenskog
Natur videregående skoleprivatskolelovenOslo
Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum ASprivatskolelovenSandvika
Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bærum ASprivatskolelovenBekkestua
Norlights International School Oslo ASprivatskolelovenOslo
Oslo By steinerskoleprivatskolelovenOslo
Rudolf steinerskolen i OsloprivatskolelovenOslo
Rudolf steinerskolen LørenskogprivatskolelovenRasta
Ryenberget skoleprivatskolelovenOslo
St Sunniva skoleprivatskolelovenOslo
Steinerskolen i AskerprivatskolelovenNesbru
Stiftelsen Asker International SchoolprivatskolelovenAsker
Stiftelsen Bærum montessoriskoleprivatskolelovenHøvik
Stiftelsen for steinerskolen på NordstrandprivatskolelovenOslo
Stiftelsen montessoriskolen LyseprivatskolelovenOslo
Stiftelsen nyskolen i OsloprivatskolelovenOslo
Stiftelsen Oslo montessoriskoleprivatskolelovenOslo
Stiftelsen Rudolf steinerskolen NesoddenprivatskolelovenNesoddtangen
Stiftelsen Soon sjøskoleprivatskolelovenDrøbak
Stiftelsen steinerskolen i ÅsprivatskolelovenÅs
Stiftelsen steinerskolen på Øvre Romerike/EidsvollprivatskolelovenEidsvoll
Stiftelsen Vollen montessoriskoleprivatskolelovenVollen
Wang Romerike ASprivatskolelovenLørenskog
Wang Ung Oslo ASprivatskolelovenOslo
Østmarka skoleprivatskolelovenOslo