Bekymringsfullt skolefravær

Når elever ikke møter opp på skolen, opplever både skolen og foresatte utfordringer. Det er derfor nødvendig å etablere felles og praktiske retningslinjer for å forebygge og håndtere bekymringsfullt skolefravær blant elever.

Hensikten med denne veilederen er å bistå skolene i både forebyggende tiltak for å unngå høyt skolefravær og i riktig håndtering av skolefraværssaker.

Du finner veilederen "Bekymringsfullt skolefravær. En praktisk nærværsveileder her.(PDF)