Samtykke til fotografering

På grunn av reglene om personvern, må skolen innhente samtykke for å ta og dele bilder/video av elever.

Fyll ut samtykke til fotografering

Elever i videregående opplæring og deltakere i voksenopplæring kan selv fylle ut skjemaet. For elever under 15 år må foresatte samtykke til fotografering, men skjemaet fylles ut i samråd med barnet. Etter barneloven skal foresatte høre hva barnet har å si før de tar avgjørelser om personlige forhold for barnet. Barnets mening skal vektlegges etter alder og modenhet.

Fyll ut samtykke til fotografering (logg inn)

Du må fornye samtykke til fotografering en gang i året. Har du tidligere gitt samtykke, men ønsker å endre svarene, sender du inn skjema på nytt.

Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål.