Leksehjelp

Alle elever skal få tilbud om leksehjelp. Skolen er ansvarlig for å sikre kvaliteten og organisere tilbudet. Se skolenes egne nettsider for mer informasjon om åpningstider og tilbud. Vi har også leksesentre som er et tilbud til elever i ungdomsskolen.

Leksesentre

Dette er et tilbud til elever i ungdomsskolen.

Leksesentrene gir tilbud om faglig fordypningskurs innen basisfag og tentamenskurs eller eksamensforberedende kurs for elever ved ungdomsskoler i nærheten av leksesentrene. I vårsemesteret er det også tilbud om eksamenskurs i matematikk for 10. trinn på lørdager ved Bjerke og Stovner videregående skoler.

Se skolenes egne nettsider for mer informasjon om åpningstider og tilbud.

Er du usikker på hvilket leksesenter skolen din tilhører? Finn ut hvilket leksesenter skolen tilhører.

Digital leksehjelp

Oslo Røde Kors har utviklet et tilbud om digital leksehjelp for elever på ungdoms- og videregående skole.

Oslo Røde Kors

Utdanningsetaten har en egen samarbeidsavtale med Oslo Røde Kors som gjør at elever på 10. -13. trinn kan benytte seg av tilbud om leksehjelp i regi av Oslo Røde Kors. Tilbudet er gratis.

Les mer om tilbudet på Oslo Røde Kors sine egne sider.