Tilsyn av skoler

Elevers miljø i skolen

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern omhandler blant annet inneklima, smittevern, sikkerhet, hygieniske forhold, internkontroll og andre helsemessige faktorer. Elever skal beskyttes mot risiko i skolen, og har rett til et helsefremmende miljø.

Brannvesenet, Mattilsynet og Arbeidstilsynet kan også føre tilsyn med skolene innenfor sitt område.