Til innhold

Søkertall videregående skole og læreplass 2017

Nettstedet vil være utilgjengelig i ca 30 minutter fredag 23. februar i perioden mellom klokken 20:00 og 24:00 på grunn av planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

 

This site will be unavailable for about 30 minutes between the hours of 20:00 and 24:00 Friday 23 February due to scheduled maintenance. We hope this is not inconvenient for you. 

Søkertallene 2017

 • Totalt 18 189 søkere fra Oslo har søkt om videregående opplæring, til skole eller bedrift
 • Det var 18 115 i fjor.
 • 17 242 søkere fra Oslo har søkt plass i videregående skoler
 • Det var 17 243 i fjor.
 • Det er registrert 947 søkere til læreplass
 • Det var 872 i fjor.

Flere søkere til yrkesfag og læreplass

Noen hovedtall

 • De foreløpige søkertallene til videregående skole og læreplass viser flere søkere til Vg1 yrkesfag, og flere søkere til læreplass. Samlet sett er det 200 flere søkere med ungdomsrett som har søkt Vg1 yrkesfag eller læreplass.  
 • Vg1 bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og helse- og oppvekstfag har flere søkere enn i fjor.
 • Det nye tilbudet studiespesialisering med toppidrett har svært god søkning, IB Middle Years Programme 5 (tilsvarer Vg1) har markert framgang, fra 51 til 94 søkere. Vg1 studiespesialisering med teknologifag har økt fra 33 til 48 søkere. God oppslutning og økt søkning til disse tilbudene utligner likevel ikke reduksjonen i søkningen til vanlig Vg1 studiespesialisering, som har 430 færre søkere enn i fjor.

Alle søkere med rett til videregående opplæring vil få tilbud om skoleplass eller læreplass.

Resultatet fra førsteinntaket til skole skal etter planen være klart og gjøres kjent for søkerne på vigo.no cirka 11. juli.

Søkertall Vg1 (første årstrinn)

Det er 5 864 søkere med ungdomsrett til ordinære utdanningsprogram på Vg1-nivå. Dette er 64 færre enn på samme tidspunkt i fjor. Det er en gledelig økning i søkningen til yrkesfag.
Bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og helse- og oppvekstfag har flere søkere enn i fjor. Det nye tilbudet studiespesialisering med toppidrett har svært god søkning, men samlet sett er det redusert søkning til de studieforberedende utdanningsprogrammene.

Strukturendringer

Fra 2016 ble studiespesialisering med formgivingsfag erstattet av det nye utdannings-programmet kunst, design og arkitektur. Medier og kommunikasjon ble samtidig gjort om til et rent studieforberedende utdanningsprogram, med yrkesfagene skilt ut i det nye Vg1 og Vg2 medieproduksjon. Medier og kommunikasjon var tidligere klassifisert som et yrkesfaglig utdanningsprogram, men fungerte i virkeligheten som et studieforberedende utdanningsprogram, fordi nesten alle elevene etter Vg2 valgte studieforberedende Vg3 medier og kommunikasjon. Medier og kommunikasjon regnes derfor som et studieforberedende utdanningsprogram også for tidligere år, slik at det gis et mest mulig riktig bilde av søkertallsutviklingen for henholdsvis studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Studieforberedende utdanningsprogram – Vg1

 • Den samlede søkningen til Vg1 i de fem studieforberedende utdanningsprogrammene
  studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon og kunst, design og arkitektur har gått ned med 192 søkere, fra 4 634 i fjor til 4 442 i år. De studieforberedende utdanningsprogrammene har nå 75,8 % av søkerne til ordinære Vg1, mot 78,2 % i fjor.
   
 • Vg1 musikk, dans og drama, Vg1 kunst, design og arkitektur og Vg1 medier og kommunikasjon har omtrent samme søkning som i fjor.
   
 • Vg1 idrettsfag har en markert tilbakegang, med 250 søkere i år, mot 342 i fjor.
   
 • Vg1 studiespesialisering tilbys i flere varianter og har samlet sett 103 færre søkere enn i fjor. Om vi ser nærmere på de ulike variantene får vi følgende bilde:
  Det nye tilbudet Vg1 studiespesialisering med toppidrett har meget god oppslutning, med 266 søkere. IB Middle Years Programme 5 (tilsvarer Vg1) har markert framgang, fra 51 til 94 søkere. Vg1 studiespesialisering med teknologifag har økt fra 33 til 48 søkere. God oppslutning og økt søkning til disse variantene utligner likevel ikke reduksjonen i søkningen til vanlig Vg1 studiespesialisering, som har 430 færre søkere enn i fjor.

Yrkesfaglige utdanningsprogram – Vg1

 • Samlet sett er det 1 422 søkere til Vg1 i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.
  Dette er 128 flere enn i fjor. Søkningen til ordinære yrkesfaglige Vg1 utgjør nå 24,2 % av den totale søkningen til Vg1, mot 21,8 % i fjor.
   
 • Vg1 helse- og oppvekstfag tilbys etter fire ulike opplæringsmodeller og har en samlet framgang på 90 søkere. Utdanningsprogrammet har nå 505 søkere, mot 415 i fjor, og 492 for to år siden.
   
 • De tre utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon, har en samlet framgang på 56 søkere, fra 550 søkere i fjor til 606 søkere i år.  Bygg- og anleggsteknikk og elektrofag har økt søkning, mens teknikk og industriell produksjon har så å si uendret oppslutning.
   
 • Vg1 service og samferdsel har en tilbakegang på 9 søkere, fra 120 søkere i fjor til 111 søkere i år.
 • Vg1 restaurant- og matfag har 49 søkere, mot 52 i fjor.
   
 • Vg1 design og håndverk tilbys etter to ulike opplæringsmodeller. I tillegg til den vanlige varianten tilbys et treårig løp med generell studiekompetanse. Denne modellen har 20 søkere, som er 14 færre enn i fjor. Den vanlige modellen har nå 86 søkere og dermed så å si uendret oppslutning fra i fjor, etter en økning fra 2015 til 2016.
   
 • Lærefagene fotograffaget og mediegrafikerfaget fra det gamle utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon fikk sitt eget Vg1 medieproduksjon fra 2016. Det er 45 søkere til Vg1 medieproduksjon, som er 7 flere enn i fjor.

Søkertall læreplass

Det er registrert 947 primærsøkere fra Oslo til læreplass, hvorav 694 med ungdomsrett. Tilsvarende tall for 2016 var 872 og 622. Økningen er på 8,6 % om vi tar utgangspunkt i det totale søkertallet for søkere med og uten opplæringsrett. Om vi bare ser på søkere med ungdomsrett er økningen på hele 11,6 %. Det er i gruppen søkere med ungdomsrett man finner hele økningen. At det er flere lærefagsøkere med ungdomsrett enn i fjor, samsvarer med økt søkning til yrkesfaglige Vg1 i 2015 for denne gruppen. De som påbegynte Vg1 yrkesfag i skoleåret 2015/2016 fullfører Vg2 i 2017 og kan søke læreplass.

Utdanningsprogram med flere søkere til læreplass:

 • Elektrofag (+33)
 • Service og samferdsel (+30)
 • Helse- og oppvekstfag (+18)
 • Restaurant- og matfag (+13)
   

Enkeltfag med flere søkere:

 • Helsearbeiderfaget (+27)
 • Dataelektronikerfaget (+15)
 • Elektrikerfaget (+17)
 • Sikkerhetsfaget (+14)
 • Kokkfaget (+10)
 • Bilfaget, lette kjøretøy (+9)
 • Rørleggerfaget (+8)

Utdanningsprogram med færre søkere til læreplass:

 • Bygg- og anleggsfag (-9)

Enkeltfag med færre søkere:

 • Frisørfaget (-10)
 • Betongfaget (-7).

Tabellvedlegg

Tabellene omfatter kun kommunale videregående skoler i Oslo.
Tabellmaterialet omfatter både ordinære tilbud i skole (herunder påbygging til studiekompetanse), egne grupper for elever med omfattende behov for spesialundervisning, egne grupper for minoritetsspråklige elever, og søkning til lærefag.

Tabell 1

Søkere fra Oslo med ungdomsrett, per nivå, programområde og skole (PDF).
Søkning til ordinære skoletilbud, egne grupper for elever med omfattende behov for spesialundervisning, og egne grupper for minoritetsspråklige elever. Omfatter ikke påbygging til studiekompetanse.

Tabell 1c: Søkere fra Oslo med ungdomsrett til ordinære Vg1 fra 2011 til 2017, per utdanningsprogram (PDF).

Tabell 2

Søkere fra Oslo med og uten opplæringsrett, per nivå, programområde og skole (PDF).
Søkning til ordinære skoletilbud, egne grupper for elever med omfattende behov for spesialundervisning, og egne grupper for minoritetsspråklige elever. Omfatter ikke påbygging til studiekompetanse.

Tabell 3

Søkere fra Oslo med ungdomsrett. Søkning til påbygging til studiekompetanse (PDF).

Tabell 4

Søkere fra Oslo med og uten opplæringsrett. Søkning til påbygging til studiekompetanse (PDF).

Tabell 5

Søkere fra Oslo til læreplass, fordelt på fag. Søkere med og uten opplæringsrett (PDF).

Tabell 6

Søkere fra Oslo til videregående opplæring i Oslo skoleåret 2017/2018, per 03.03.2017 (PDF).
Total søkning per skole.

Utdanningstilbud som ikke inngår i tabellmaterialet fordi inntaket foretas av den enkelte skole

 • 2. og 3. årstrinn i eget 3-årig løp for minoritetsspråklige elever innen studiespesialisering
 • 2. og 3. år av flerårig grunnskoleopplæring etter voksenopplæringsmodell for minoritetsspråklige 16-19-åringer
 • siste år av IB - International Baccalaureate Diploma Programme (Vg3).