Kvalitet i Osloskolen

Søkertall videregående skole og læreplass 2020

 • Totalt 19 276 søkere fra Oslo har søkt om videregående opplæring, til skole eller bedrift. Det var 18 701 i fjor.
 • 18 265 søkere fra Oslo har søkt plass i videregående skoler. Det var 17 726 i fjor.
 • Det er registrert 1 011 søkere fra Oslo til læreplass. Det var 975 i fjor.

Flere søkere til yrkesfag 

Noen hovedtall

 • De foreløpige søkertallene til videregående skole viser en liten økning i søkningen til Vg1 yrkesfag. Samlet sett er det 72 flere søkere med ungdomsrett som har søkt Vg1 yrkesfag.  Andelen som søker yrkesfaglig Vg1 har økt fra 26,7 prosent til 27,3 prosent.
 • Det nye utdanningsprogrammet Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon har fått god oppslutning, med 293 søkere.
 • De nye utdanningsprogrammene Vg1 håndverk, design og produktutvikling og Vg1 frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign har samlet sett omtrent samme oppslutning som det gamle Vg1 design og håndverk, med 123 søkere.
 • Både Vg1 bygg- og anleggsteknikk, Vg1 elektrofag, og Vg1 salg, service og reiseliv har færre søkere enn i fjor.
 • Det er 1 011 søkere til læreplass, mot 975 i fjor.
 • Vg1 i de fem studieforberedende utdanningsprogrammene har samlet sett 58 flere søkere med ungdomsrett enn i fjor, men andelen som søker studieforberedende Vg1 er redusert fra 73,3 prosent til 72,7 prosent.
 • Vg1 idrettsfag og Vg1 kunst, design og arkitektur har økt søkning, mens Vg1 studiespesialisering og Vg1 medier og kommunikasjon har redusert søkning.

Det tilbys et bredt spekter av fagretninger innenfor rammen av de enkelte utdanningsprogram, for å treffe elevenes interesser best mulig og bidra til økt gjennomføring av videregående opplæring.

Alle søkere med rett til videregående opplæring vil få tilbud om skoleplass eller læreplass.

Resultatet fra førsteinntaket til skole skal etter planen være klart og gjøres kjent for søkerne på vigo.no ca. 7. juli.

Søkertall Vg1 (første årstrinn)

Det er 6 600 søkere med ungdomsrett til ordinære utdanningsprogram på Vg1-nivå. Dette er 130 flere enn på samme tidspunkt i fjor. Noe av årsaken til økningen er økt antall avgangselever fra grunnskolen. Det er 72 flere søkere til yrkesfag og 58 flere søkere til studieforberedende utdanningsprogram.

Strukturendringer

Fra skoleåret 2020/2021 innføres det ny struktur på Vg1. Det tidligere Vg1 design og håndverk er splittet i to nye utdanningsprogrammer, Vg1 håndverk, design og produktvikling og Vg1 frisør, interiør, blomster og eksponeringsdesign. Vg1 service og samferdsel er erstattet av Vg1 salg, service og reiseliv. Vg1 medieproduksjon er avløst av Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon, som inneholder flere utdanningsløp enn det tidligere medieproduksjon

Studieforberedende utdanningsprogram – Vg1

Den samlede søkningen til Vg1 i de fem studieforberedende utdanningsprogrammene studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon og kunst, design og arkitektur har økt med 58 søkere, fra 4 743 i fjor til 4 801 i år. De studieforberedende utdanningsprogrammene har nå 72,7 prosent av søkerne til ordinære Vg1, mot 73,3 prosent i fjor.

 • Vg1 idrettsfag har 313 søkere, som er 82 flere enn i fjor.
 • Vg1 kunst, design og arkitektur har 234 søkere og dermed 26 flere enn i fjor.
 • Vg1 musikk, dans og drama har omtrent samme søkning som i fjor, med 314 søkere.
 • Vg1 medier og kommunikasjon har en liten tilbakegang, med 249 søkere i år, mot 268 i fjor.

Vg1 studiespesialisering tilbys i flere varianter og har samlet sett 3 691 søkere, som er 37 færre enn i fjor. Om vi ser nærmere på de ulike variantene får vi følgende bilde:

 • Vanlig Vg1 studiespesialisering har gått tilbake med 58 søkere, fra 3 232 til 3 174 søkere.
 • Vg1 studiespesialisering med toppidrett har med 272 søkere også i år meget god oppslutning. Dette er 17 færre søkere enn i fjor, da det var 289 søkere.
 • Fjorårets nye tilbud Vg1 studiespesialisering med forskerlinje har 37 søkere, som er 6 flere enn i fjor.
 • Vg1 studiespesialisering med business tilbys på to skoler og har en markert økning fra 60 til 103 søkere.
 • Vg1 studiespesialisering med teknologifag har omtrent samme oppslutning som i fjor, med 23 søkere.
 • IB Middle Years Programme 5 (tilsvarer Vg1) har stadig god oppslutning, med 79 søkere.

Yrkesfaglige utdanningsprogram – Vg1​

Samlet sett er det 1 799 søkere til Vg1 i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Dette er 72 flere enn i fjor. Yrkesfagene har dermed økt søkning for fjerde år på rad. Søkningen til ordinære yrkesfaglige Vg1 utgjør nå 27,3 prosent av den totale søkningen til ordinære Vg1, mot 26,7 prosent i fjor.

Nye utdanningsprogram

Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon er et nytt utdanningsprogram, som avløser det tidligere medieproduksjon i tillegg til å inneholde nye utdanningsløp. Utdanningsprogrammet tilbys etter to ulike opplæringsmodeller i tillegg til vanlig Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon. Den samlede søkningen til utdanningsprogrammet er på 293 søkere. Dette er 227 flere søkere enn til det tidligere Vg1 medieproduksjon.

Det tidligere Vg1 design og håndverk er splittet i to nye utdanningsprogram, Vg1 håndverk, design og produktvikling og Vg1 frisør, interiør, blomster og eksponeringsdesign.

Vg1 håndverk, design og produktvikling tilbys som 3-årige
opplæringsløp med studiekompetanse, for henholdsvis gull- og sølvsmedhåndverk, søm og tekstilhåndverk og trearbeid. Disse tre løpene har meget god oppslutning, med 67 søkere til sammen. Det innebærer en fordobling av søkningen til disse håndverksfagene. Etter endt 3-årig løp i disse modellene kan elevene enten søke høyere utdanning eller læreplass.

Vg1 frisør, interiør, blomster og eksponeringsdesign har 56 søkere.
De to nye utdanningsprogrammene har til sammen omtrent samme oppslutning som det tidligere Vg1 design og håndverk.

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag tilbys etter fire ulike opplæringsmodeller i tillegg til vanlig Vg1 helse- og oppvekstfag. Utdanningsprogrammet har nå samlet sett 594 søkere, mot 588 søkere i fjor og 415 for fire år siden.
Vanlig Vg1 helse- og oppvekstfag har 466 søkere, som er 18 flere enn i fjor.

Vg1 helse- og oppvekstfag i 3-årig løp med ambulansefag og studiekompetanse ved Holtet videregående skole har med  25 søkere 9 færre søkere enn i fjor.  

Vg1 helse- og oppvekstfag i 3-årig løp med helsearbeiderfag og studiekompetanse ved Ullern videregående skole har 40 søkere, som er 5 flere enn i fjor.

Vg1 helse- og oppvekstfag med barne- og ungdomsarbeiderfag ved Ulsrud videregående skole har en gledelig framgang til 25 søkere, mot 15 i fjor.
Etter endt 3-årig løp i disse tre modellene kan elevene enten søke høyere utdanning eller læreplass.

Vg1 helse- og oppvekstfag i 4-årig løp med både yrkes- og studiekompetanse ved Kuben videregående skole har 38 søkere mot 56 i fjor.

Bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon

De tre utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon har en samlet tilbakegang på 150 søkere, fra 771 søkere i fjor til 621 søkere i år.

 • Vanlig Vg1 bygg- og anleggsteknikk har 122 søkere i år, mot 153 i fjor, og dermed omtrent samme oppslutning som for to år siden.
 • Vg1 bygg- og anleggsteknikk i 4-årig løp med både yrkes- og studiekompetanse ved Kuben videregående skole har 25 søkere, som er 3 flere enn i fjor.
 • Teknikk og industriell produksjon har 114 søkere, mot 118 i fjor og 88 for to år siden.

Elektrofag tilbys etter to ulike opplæringsmodeller i tillegg til vanlig Vg1 elektrofag. Alle de tre modellene har tilbakegang. En av årsakene kan være at det nye utdanningsprogrammet informasjonsteknologi og medieproduksjon har tiltrukket seg en del søkere som ellers ville valgt elektrofag. Samlet sett er det 360 søkere til utdanningsprogrammet. Dette er 118 færre enn i fjor.

 • Vanlig Vg1 elektrofag har 323 søkere og dermed en tilbakegang på 84 søkere, fra 407 i fjor.
 • Vg1 elektrofag i 3-årig løp med automatisering (robotikk) og studiekompetanse ved Kuben videregående skole har 22 søkere mot 39 i fjor.
 • Vg1 elektrofag i 3-årig løp med elenergi/miljø og studiekompetanse ved Elvebakken videregående skole har 15 søkere, mot 32 i fjor.

Etter endt 3-årig løp i disse to modellene kan elevene enten søke høyere utdanning eller læreplass.

Salg, service og reiseliv og restaurant- og matfag

 • Vg1 salg, service og reiseliv har 121 søkere, mot 145 søkere i fjor til det tidligere Vg1 service og samferdsel.
 • Vg1 restaurant- og matfag har 47 søkere, som er 1 mer enn i fjor.

Søkertall læreplass

Det er registrert 1011 primærsøkere fra Oslo til læreplass, hvorav 708 med ungdomsrett. Tilsvarende tall for 2019 var 975 og 705. Økningen i søkere til læreplass består i hovedsak av voksne søkere.

Utdanningsprogram med flere søkere til læreplass

 • Helse- og oppvekstfag: 319 søkere (+61)

Enkeltfag med flere søkere

 • Helsearbeiderfaget: 162 søkere (+38)
  • Hele økningen er blant voksne søkere. Det er en nedgang på 11 blant ungdom
 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget: 154 søkere (+31)
  • Hele økningen er blant ungdom
 • Mediegrafikerfaget: 25 søkere (+10)
 • Industrimekanikerfaget: 11 søkere (+10)
 • Salgsfaget: 43 søkere (+8)

Utdanningsprogram med færre søkere til læreplass

 • Elektrofag: 243 søkere (-31)
 • Service og samferdsel: 166 søkere (-15)

Enkeltfag med færre søkere

 • Elektrikerfaget: 149 søkere (-28)
 • IKT-servicefaget: 45 søkere (-11)
 • Kontor- og administrasjonsfaget: 23 søkere (-8)
 • Logistikkfaget: 9 søkere (-7)
 • Togelektrikerfaget: 1 søker (-6)
 • Gullsmedfaget: 5 søkere (-5)

Tabellvedlegg

Tabellene omfatter kun kommunale videregående skoler i Oslo.
Tabellmaterialet omfatter både ordinære tilbud i skole (herunder påbygging til studiekompetanse), egne grupper for elever med omfattende behov for spesialundervisning, egne grupper for minoritetsspråklige elever, og søkning til lærefag.

Tabellene omfatter kun primærsøkere, det vil si søkere som har tilbudet som sitt førsteønske.

Tabell 1

Søkere fra Oslo med ungdomsrett, per nivå, programområde og skole (PDF).
Søkning til ordinære skoletilbud, egne grupper for elever med omfattende behov for spesialundervisning, og egne grupper for minoritetsspråklige elever. Omfatter ikke påbygging til studiekompetanse.

Tabell 1b: Søkere fra Oslo med ungdomsrett til ordinære Vg1 fra 2014 til 2020, per utdanningsprogram (PDF).

Tabell 2

Søkere fra Oslo med og uten opplæringsrett, per nivå, programområde og skole (PDF).
Søkning til ordinære skoletilbud, egne grupper for elever med omfattende behov for spesialundervisning, og egne grupper for minoritetsspråklige elever. Omfatter ikke påbygging til studiekompetanse..

Tabell 3

Søkere fra Oslo med ungdomsrett. Søkning til påbygging til studiekompetanse (PDF).

Tabell 4

Søkere fra Oslo med og uten opplæringsrett. Søkning til påbygging til studiekompetanse (PDF).

Tabell 5

Søkere fra Oslo til læreplass, fordelt på fag. Søkere med og uten opplæringsrett (PDF).

Tabell 6

Søkere fra Oslo til videregående opplæring i Oslo skoleåret 2020/2021, per 04.03.2020 (PDF).
Total søkning per skole.

Utdanningstilbud som ikke inngår i tabellmaterialet, fordi inntaket foretas av den enkelte skole

 • 2. og 3. årstrinn i eget 3-årig løp for minoritetsspråklige elever innen studiespesialisering
 • 2. og 3. år av flerårig grunnskoleopplæring etter voksenopplæringsmodell for minoritetsspråklige 16-19-åringer
 • siste år av IB - International Baccalaureate Diploma Programme (Vg3).