Til innhold
Skole og utdanning

Søkertall videregående skole og læreplass 2019

Søkertallene 2019

 • Totalt 18 701 søkere fra Oslo har søkt om videregående opplæring, til skole eller bedrift. Det var 18 242 i fjor.
 • 17 726 søkere fra Oslo har søkt plass i videregående skoler. Det var 17 265 i fjor.
 • Det er registrert 975 søkere til læreplass. Det var 977 i fjor.

Flere søkere til yrkesfag 

Noen hovedtall

 • De foreløpige søkertallene til videregående skole viser økt søkning til Vg1 yrkesfag. Samlet sett er det 220 flere søkere med ungdomsrett som har søkt Vg1 yrkesfag. Både Vg1 bygg- og anleggsteknikk, Vg1 elektrofag, Vg1 teknikk og industriell produksjon, Vg1 helse- og oppvekstfag og Vg1 service og samferdsel har flere søkere enn i fjor. Andelen som søker yrkesfaglig Vg1 har økt fra 25,0 % til 26,7 %.
 • Det er 975 søkere til læreplass, som er omtrent det samme som i fjor.
 • Vg1 i de fem studieforberedende utdanningsprogram har samlet sett 235 flere søkere med ungdomsrett enn i fjor, men andelen som søker studieforberedende Vg1 er redusert fra 75,0 % til 73,3 %. Vg1 studiespesialisering og Vg1 idrettsfag har økt søkning, mens Vg1 medier og kommunikasjon har redusert søkning.

Det tilbys et bredt spekter av fagretninger innenfor rammen av de enkelte utdanningsprogram, for å treffe elevenes interesser best mulig og bidra til økt gjennomføring av videregående opplæring.

Alle søkere med rett til videregående opplæring vil få tilbud om skoleplass eller læreplass.

Resultatet fra førsteinntaket til skole skal etter planen være klart og gjøres kjent for søkerne på vigo.no cirka 9. juli.

Søkertall Vg1 (første årstrinn)

Det er 6 470 søkere med ungdomsrett til ordinære utdanningsprogram på Vg1-nivå. Dette er 455 flere enn på samme tidspunkt i fjor. Hovedårsaken til økningen er økt antall avgangselever fra grunnskolen. Det er 220 flere søkere til yrkesfag og 235 flere søkere til studieforberedende utdanningsprogram.

Strukturendringer

Fra 2016 ble studiespesialisering med formgivingsfag erstattet av det nye utdannings-programmet kunst, design og arkitektur. Medier og kommunikasjon ble samtidig gjort om til et rent studieforberedende utdanningsprogram, med yrkesfagene skilt ut i det nye Vg1 og Vg2 medieproduksjon. Medier og kommunikasjon var tidligere klassifisert som et yrkesfaglig utdanningsprogram, men fungerte i virkeligheten som et studieforberedende utdanningsprogram, fordi nesten alle elevene etter Vg2 valgte studieforberedende Vg3 medier og kommunikasjon. Medier og kommunikasjon regnes derfor som et studieforberedende utdanningsprogram også for tidligere år, slik at det gis et mest mulig riktig bilde av søkertallsutviklingen for henholdsvis studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Studieforberedende utdanningsprogram – Vg1

 • Den samlede søkningen til Vg1 i de fem studieforberedende utdanningsprogrammene
  studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon og kunst, design og arkitektur har økt med 235 søkere, fra 4 508 i fjor til 4 743 i år. De studieforberedende utdanningsprogrammene har nå 73,3 % av søkerne til ordinære Vg1, mot 75,0 % i fjor.
 • Vg1 idrettsfag har 231 søkere, som er 68 flere enn i fjor.
 • Vg1 musikk, dans og drama og Vg1 kunst, design og arkitektur har omtrent samme søkning som i fjor, med henholdsvis 308 og 208 søkere.
 • Vg1 medier og kommunikasjon har en markert tilbakegang, med 268 søkere i år, mot 309 i fjor.
 • Vg1 studiespesialisering tilbys i flere varianter og har samlet sett 180 flere søkere enn i fjor. Om vi ser nærmere på de ulike variantene får vi følgende bilde:

Vanlig Vg1 studiespesialisering har økt med 101 søkere, fra 3 131 til 3 232 søkere.
Vg1 studiespesialisering med toppidrett har med 289 søkere også i år meget god oppslutning, som er omtrent det samme som i fjor da det var 297 søkere.
Det nye tilbudet Vg1 studiespesialisering med forskerlinje har 31 søkere.
Vg1 studiespesialisering med "future science" er også nytt og har 15 søkere.
Vg1 studiespesialisering med business tilbys i år på to skoler og har økt fra 15 til 60 søkere.
Vg1 studiespesialisering med teknologifag har 22 søkere og noe lavere oppslutning enn i fjor.
IB Middle Years Programme 5 (tilsvarer Vg1) har stadig god oppslutning, med 75 søkere.

Yrkesfaglige utdanningsprogram – Vg1​

 • Samlet sett er det 1 727 søkere til Vg1 i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.
  Dette er 220 flere enn i fjor. Yrkesfagene har dermed økt søkning for tredje år på rad. Søkningen til ordinære yrkesfaglige Vg1 utgjør nå 26,7 % av den totale søkningen til ordinære Vg1, mot 25,0 % i fjor.
 • Helse- og oppvekstfag tilbys etter fire ulike opplæringsmodeller i tillegg til vanlig Vg1 helse- og oppvekstfag, og har en samlet framgang på 71 søkere. Utdanningsprogrammet har nå samlet sett 588 søkere, mot 517 i fjor,  505 for to år siden og 415 for tre år siden.
  Vanlig Vg1 helse- og oppvekstfag har 448 søkere, som er 56 flere enn i fjor.
  Vg1 helse- og oppvekstfag i 3-årig løp med ambulansefag og studiekompetanse ved Holtet videregående skole ble tilbudt for første gang i fjor, og har med  34 søkere 13 flere søkere enn i fjor.  
  Vg1 helse- og oppvekstfag i 3-årig løp med helsearbeiderfag og studiekompetanse ved Ullern videregående skole har 35 søkere og omtrent samme søkning som i fjor.
  Vg1 helse- og oppvekstfag med barne- og ungdomsarbeiderfag ved Ulsrud videregående skole har 15 søkere mot 24 i fjor.
  Etter endt 3-årig løp i disse tre modellene kan elevene enten søke høyere utdanning eller læreplass.
 • Vg1 helse- og oppvekstfag i 4-årig løp med både yrkes- og studiekompetanse ved Kuben videregående skole har økt fra 43 søkere i fjor til 56 søkere i år.
 • De tre utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon har en samlet framgang på 111 søkere, fra 660 søkere i fjor til 771 søkere i år.
 • Vanlig Vg1 bygg- og anleggsteknikk har 153 søkere i år mot 119 i fjor.
  Vg1 bygg- og anleggsteknikk i 4-årig løp med både yrkes- og studiekompetanse ved Kuben videregående skole har 22 søkere, som er nøyaktig det samme som i fjor.
 • Teknikk og industriell produksjon har også økt søkning, og har økt fra 88 til 118 søkere.
 • Elektrofag tilbys etter to ulike opplæringsmodeller i tillegg til vanlig Vg1 elektrofag.
  Samlet sett er det 478 søkere til utdanningsprogrammet. Dette er 47 flere enn i fjor.
  Alle de tre opplæringsmodellene har økt søkning.
  Vanlig Vg1 elektrofag har 407 søkere.
  Vg1 elektrofag i 3-årig løp med automatisering (robotikk) og studiekompetanse ved Kuben videregående skole har 39 søkere.
  Vg1 elektrofag i 3-årig løp med elenergi/miljø og studiekompetanse ved Elvebakken videregående skole har 32 søkere.
  Etter endt 3-årig løp i disse to modellene kan elevene enten søke høyere utdanning eller læreplass.
 • Vg1 service og samferdsel har 145 søkere, mot 112 i fjor.
 • Vg1 restaurant- og matfag har 46 søkere, mot 38 i fjor.
 • Vg1 design og håndverk tilbys etter to ulike opplæringsmodeller. I tillegg til den vanlige varianten tilbys et treårig løp med design og tekstil og studiekompetanse ved Edvard Munch videregående skole. Denne modellen har 27 søkere, som er nøyaktig det samme i fjor. Den vanlige modellen har 84 søkere og dermed omtrent samme oppslutning som i fjor.
 • Lærefagene fotograffaget og mediegrafikerfaget fra det gamle utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon fikk sitt eget Vg1 medieproduksjon fra 2016. Det er 66 søkere til Vg1 medieproduksjon, som er omtrent det samme som i fjor.

Søkertall læreplass

Det er registrert 975 primærsøkere fra Oslo til læreplass, hvorav 705 med ungdomsrett. Tilsvarende tall for 2018 var 977 og 714. Søkertallet er stabilt med en marginal forskyvning fra ung til voksen søker. 

Utdanningsprogram med flere søkere til læreplass:

 • Bygg- og anleggsfag (+10)
 • Design og håndverk / medieproduksjon (+11)
 • Restaurant- og matfag (+5)

Enkeltfag med flere søkere:

 • Mediegrafikerfaget (+11)
 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget (+8)
 • Logistikkfaget (+8)
 • Billakkererfaget (+8)
 • Rørleggerfaget (+7)
 • Togelektrikerfaget (+6)
 • Gullsmedfaget (+5)
 • Møbelsnekkerfaget (+5)

Utdanningsprogram med færre søkere til læreplass:

 • Service og samferdsel (-15)
 • Teknikk og industriell produksjon (-5)

Enkeltfag med færre søkere:

 • Helsearbeiderfaget (-15)
  Nedgangen gjelder i sin helhet søkere med ungdomsrett.
 • Salgsfaget (-13)
 • Bilfaget, lette kjøretøy (-10)
 • Frisørfaget (-7)
  Dette er en halvering av antall søkere.
 • Dataelektronikerfaget (-7)
 • Energimontørfaget (-6)
 • Malerfaget (-5)
  Det er ingen søkere i 2019.

Tabellvedlegg

Tabellene omfatter kun kommunale videregående skoler i Oslo.
Tabellmaterialet omfatter både ordinære tilbud i skole (herunder påbygging til studiekompetanse), egne grupper for elever med omfattende behov for spesialundervisning, egne grupper for minoritetsspråklige elever, og søkning til lærefag.
Tabellene omfatter kun primærsøkere, det vil si søkere som har tilbudet som sitt førsteønske.

Tabell 1

Søkere fra Oslo med ungdomsrett, per nivå, programområde og skole (PDF).
Søkning til ordinære skoletilbud, egne grupper for elever med omfattende behov for spesialundervisning, og egne grupper for minoritetsspråklige elever. Omfatter ikke påbygging til studiekompetanse.

Tabell 1b: Søkere fra Oslo med ungdomsrett til ordinære Vg1 fra 2013 til 2019, per utdanningsprogram (PDF).

Tabell 2

Søkere fra Oslo med og uten opplæringsrett, per nivå, programområde og skole (PDF).
Søkning til ordinære skoletilbud, egne grupper for elever med omfattende behov for spesialundervisning, og egne grupper for minoritetsspråklige elever. Omfatter ikke påbygging til studiekompetanse.

Tabell 3

Søkere fra Oslo med ungdomsrett. Søkning til påbygging til studiekompetanse (PDF).

Tabell 4

Søkere fra Oslo med og uten opplæringsrett. Søkning til påbygging til studiekompetanse (PDF).

Tabell 5

Søkere fra Oslo til læreplass, fordelt på fag. Søkere med og uten opplæringsrett (PDF).

Tabell 6

Søkere fra Oslo til videregående opplæring i Oslo skoleåret 2019/2020, per 05.03.2019 (PDF).
Total søkning per skole.

Utdanningstilbud som ikke inngår i tabellmaterialet fordi inntaket foretas av den enkelte skole

 • 2. og 3. årstrinn i eget 3-årig løp for minoritetsspråklige elever innen studiespesialisering
 • 2. og 3. år av flerårig grunnskoleopplæring etter voksenopplæringsmodell for minoritetsspråklige 16-19-åringer
 • siste år av IB - International Baccalaureate Diploma Programme (Vg3).