Søkertall videregående skole og læreplass 2024

Det er en gledelig økning i søkningen til yrkesfaglige Vg1. Dette gjelder spesielt helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag og teknologi og industrifag.

Samlet sett er det 1 904 søkere til Vg1 i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Dette er 147 flere enn i fjor. Søkningen til ordinære yrkesfaglige Vg1 utgjør nå 26,4 prosent av den totale søkningen til ordinære Vg1, mot 24,6 prosent i fjor. Dette er på omtrent samme nivå som i 2021 i prosentandel, men det høyeste tallet i absolutte tall fra de siste 17 år.

Søkertallene 2024

 • Totalt 21 715 søkere fra Oslo har søkt om videregående opplæring, til skole eller bedrift. Det var 21 226 i fjor.
 • 20 669 søkere fra Oslo har søkt plass i videregående skoler. Det var 20 163 i fjor.
 • Det er registrert 1 046 søkere fra Oslo til læreplass. Det var 1 063 fjor.

Enkelte yrkesfag – noen hovedtall

 • De foreløpige søkertallene til videregående skoler viser en økning i søkningen til Vg1 yrkesfag. Samlet sett er det 147 flere søkere med ungdomsrett som har søkt Vg1 yrkesfag. Andelen som søker yrkesfaglig Vg1 er økt fra 24,6 prosent til 26,4 prosent.
 • Vg1 helse- og oppvekstfag har en markant økning i søkertall, fra 431 i fjor til 497 i år.
 • Vg1 salg, service og reiseliv har, med 146 søkere, omtrent samme oppslutning som i fjor (148 søkere).
 • Vg1 bygg- og anleggsteknikk har gått fra 166 til 160 søkere, og har dermed omtrent samme oppslutning som i fjor.
 • Vg1 teknologi og industrifag har 145 søkere, som er 24 flere enn i fjor.
 • Vg1 elektro og datateknologi har, med 410 søkere, høyere oppslutning enn i fjor, da det var 378 søkere.
 • Vg1 restaurant- og matfag har økt fra 48 til 60 søkere.
 • Vg1 håndverk, design og produktutvikling var nytt for fire år siden og har 76 søkere, mot 80 i fjor.
 • Vg1 frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign var også nytt for fire år siden og har med sine 84 søkere omtrent samme oppslutning som i fjor (82 søkere).
 • Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon var nytt for fire år siden og har økt fra 285 til 317 søkere.
 • Det er 1 046 søkere til læreplass, mot 1 063 i fjor.

Studieforberedende – noen hovedtall

 • Vg1 i de fem studieforberedende utdanningsprogrammene har samlet sett 83 færre søkere med ungdomsrett enn i fjor. De studieforberedende utdanningsprogrammene hadde en kraftig økning i fjor, med 430 flere søkere i 2023 enn i 2022. Andelen som søker studieforberedende Vg1 er redusert fra 74,5 prosent i fjor til 73,6 prosent i år.

• Vg1 idrettsfag har økt søkning.

 • Vg1 medier og kommunikasjon og Vg1 musikk, dans og drama har redusert søkning.

• Vg1 kunst, design og arkitektur har tilnærmet uendret søkning. Det samme gjelder Vg1 studiespesialisering, alle varianter sett under ett.

Resultatet fra førsteinntaket til skole skal etter planen være klart og gjøres kjent for søkerne på vigo.no ca. 8. juli. Alle søkere med rett til videregående opplæring vil få tilbud om skoleplass eller læreplass.

Søkertall Vg1 (første årstrinn)

Det er 7 222 søkere med ungdomsrett til ordinære utdanningsprogram på Vg1-nivå. Dette er 64 flere enn på samme tidspunkt i fjor. Det er 147 flere søkere til yrkesfag og 83 færre søkere til studieforberedende utdanningsprogram. Økningen i søkningen til yrkesfaglige utdanningsprogram utgjør mer enn den samlede søkertallsøkningen. De yrkesfaglige utdanningsprogrammene har samlet sett dermed økt oppslutning både i absolutte tall og søkerandel.

Strukturendringer

Fra skoleåret 2020/2021 ble det innført ny struktur på Vg1. Det tidligere Vg1 design og håndverk ble splittet i to nye utdanningsprogrammer, Vg1 håndverk, design og produktvikling og Vg1 frisør, interiør, blomster og eksponeringsdesign. Vg1 service og samferdsel ble erstattet av Vg1 salg, service og reiseliv. Vg1 medieproduksjon ble avløst av Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon, som inneholder flere utdanningsløp enn det tidligere medieproduksjon.

Studieforberedende utdanningsprogram – Vg1

Den samlede søkningen til Vg1 i de fem studieforberedende utdanningsprogrammene studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon og kunst, design og arkitektur er redusert med 83 søkere, fra 5 401 i fjor til 5 318 i år, men økte med hele 430 søkere fra 2022 til 2023. De studieforberedende utdanningsprogrammene har nå 73,6 prosent av søkerne til ordinære Vg1, mot 75,4 prosent i fjor.

 • Vg1 musikk, dans og drama har en markant reduksjon, fra 385 søkere i fjor til 317 i år. Reduksjonen gjelder de to fordypningene musikk og drama. Fordypningen dans (herunder ballett høyt nivå) har omtrent samme søkning som i fjor
 • Vg1 idrettsfag har 289 søkere i år, mot 258 søkere i fjor. Dette utgjør en økning på 31 søkere. Utdanningsprogrammet hadde også økt oppslutning fra 2022 til 2023.
 • Vg1 medier og kommunikasjon har en tilbakegang på 30 søkere, med 244 søkere i år, mot 274 i fjor.
 • Vg1 kunst, design og arkitektur har, med 224 søkere, så å si uendret oppslutning fra i fjor (227 søkere).

Vg1 studiespesialisering tilbys i flere varianter og har samlet sett 4 244 søkere, som er 13 færre enn i fjor. Utdanningsprogrammet hadde i fjor en kraftig vekst, med 408 flere søkere i 2023 enn i 2022. Om vi ser nærmere på de ulike variantene får vi følgende bilde:

 • Vanlig Vg1 studiespesialisering har økt med 33 søkere, fra 3 739 søkere til 3 772 søkere.
 • Vg1 studiespesialisering med toppidrett har en tydelig reduksjon, fra 440 søkere i fjor til 388 søkere i år, men har likevel flere søkere enn for to år siden og er fremdeles veldig godt søkt.
 • Vg1 studiespesialisering med forskerlinje har 15 søkere, som er 4 færre enn i fjor.
 • IB Middle Years Programme 5 (tilsvarer Vg1) har, med sine 68 søkere, 12 flere søkere enn i fjor.

Yrkesfaglige utdanningsprogram – vg1

Samlet sett er det 1 904 søkere til vg1 i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Dette er 147 flere enn i fjor. Søkningen til ordinære yrkesfaglige Vg1 utgjør nå 26,4 prosent av den totale søkningen til ordinære vg1, mot 24,6 prosent i fjor. Dette er på omtrent samme nivå som i 2021 i prosentandel, men det høyeste tallet i absolutte tall fra de siste 17 år.
Den økte søkningen til vg1 helse- og oppvekstfag bidrar sterkt til økningen på yrkesfag, men flere av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene har økt oppslutning.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon var et nytt utdanningsprogram for fire år siden, og avløste det tidligere medieproduksjon, i tillegg til å inneholde nye utdanningsløp. Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon har økt fra 285 til 317 søkere.
Utdanningsprogrammet tilbys etter to ulike opplæringsmodeller, i tillegg til vanlig vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon. Både den vanlige modellen og en av de to alternative opplæringsmodellene har økt oppslutning. Den andre av de to alternative modellene har omtrent samme søkertall som i fjor og har fremdeles svært god oppslutning.

Håndverk, design og produktvikling, Frisør, interiør, blomster og eksponeringsdesign

Det tidligere vg1 design og håndverk ble for fire år siden splittet i to nye utdanningsprogram, vg1 håndverk, design og produktvikling og vg1 frisør, interiør, blomster og eksponeringsdesign.

Vg1 håndverk, design og produktvikling tilbys som 3-årige opplæringsløp med studiekompetanse, for henholdsvis gull- og sølvsmedhåndverk, søm og tekstilhåndverk og trearbeid. Disse tre løpene har omtrent samme oppslutning som i fjor, med 76 søkere til sammen og dermed kun 4 færre enn i fjor.

Vg1 frisør, interiør, blomster og eksponeringsdesign har 84 søkere, som er omtrent det samme som i fjor, da det var 82 søkere.

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag tilbys etter fire ulike opplæringsmodeller i tillegg til vanlig Vg1 helse- og oppvekstfag. Utdanningsprogrammet har nå samlet sett 497 søkere, mot 431 søkere i fjor. Vanlig vg1 helse- og oppvekstfag har 385 søkere, som er 54 flere enn i fjor, og omtrent det samme som i 2021 og 2022.

Vg1 helse- og oppvekstfag i 3-årig løp med helsearbeiderfag og studiekompetanse ved Ullern videregående skole har en tydelig framgang. Dette løpet har 38 søkere, som er akkurat dobbelt så mange som i fjor (19 søkere).

Vg1 helse- og oppvekstfag i 3-årig løp med ambulansefag og studiekompetanse ved Ulsrud videregående skole har 23 søkere, som er litt færre enn i fjor (31 søkere).

Vg1 helse- og oppvekstfag med barne- og ungdomsarbeiderfag ved Ulsrud videregående skole har 25 søkere i år, som er 4 flere enn i fjor.

Etter endt 3-årig løp i disse tre modellene kan elevene enten søke høyere utdanning eller læreplass.

Vg1 helse- og oppvekstfag i 4-årig løp med både yrkes- og studiekompetanse ved Kuben videregående skole har 26 søkere, mot 29 i fjor.

Bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi, teknologi- og industrifag

De tre utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi og teknologi- og industrifag har en samlet framgang på 50 søkere, fra 665 søkere i fjor til 715 søkere i år. Dette er det høyeste tallet siden toppåret 2019 (771).

 • Vanlig vg1 bygg- og anleggsteknikk har 136 søkere i år, mot 140 i fjor.
 • Vg1 bygg- og anleggsteknikk i 4-årig løp med både yrkes- og studiekompetanse ved Kuben videregående skole har 24 søkere i år, mot 26 i fjor.
 • Teknologi- og industrifag har økt søkning, med 145 søkere og dermed 24 flere enn i fjor. Utdanningsprogrammet hadde også i fjor en økning fra året før.

Elektro og datateknologi tilbys etter to ulike opplæringsmodeller, i tillegg til vanlig vg1 elektro og datateknologi. Den vanlige modellen gikk tilbake i forfjor. Både i år og i fjor har den økt oppslutning. En av de to alternative opplæringsmodellene har økt søkning, mens den andre har en svak tilbakegang. Samlet sett er det økt søkning til utdanningsprogrammet, med 410 søkere i år, mot 378 i fjor.

 • Vanlig Vg1 elektro og datateknologi har 350 søkere og dermed en økning på 14 søkere, fra 336 i fjor.
 • Vg1 elektro og datateknologi i 3-årig løp med automatisering (robotikk) og studiekompetanse ved Kuben videregående skole har 20 søkere, mot 25 i fjor.
 • Vg1 elektro og datateknologi i 3-årig løp med elenergi/miljø og studiekompetanse ved Elvebakken videregående skole har 40 søkere, mot 17 i fjor.

Etter endt 3-årig løp i disse to modellene kan elevene enten søke høyere utdanning eller læreplass.

Salg, service og reiseliv

• Vg1 salg, service og reiseliv har 146 søkere, som er omtrent det samme som i fjor (148 søkere).

Restaurant og matfag

• Vg1 restaurant- og matfag har en tydelig framgang, med 60 søkere i år mot 48 i fjor.

Naturbruk

 • Vg1 naturbruk ble etablert ved Stovner videregående skole fra skoleåret 2022-2023. Utdanningsprogrammet har 9 søkere, mot 18 i fjor.

Søkertall læreplass

Det er registrert 1 046 primærsøkere til læreplass, hvorav 763 med ungdomsrett. Tilsvarende tall for 2023 var 1 063 og 772. Det er det laveste antall søkere siden 2020 og innebærer en fortsatt nedgang i antall søkere.

Reduksjonen fra 2023 er likevel marginal. Nedgangen i antall søkere fordeler seg likt mellom søkere med og uten ungdomsrett.

Blant utdanningsprogrammene er det størst nedgang i søkningen til Teknologi og industrifag (-18). Størst relativ nedgang er det innen Håndverk, design og produktutvikling, hvor det er gått fra 11 til 4 søkere og Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign hvor det er gått fra 22 til 15 søkere.

Det er en klar økning i søkningen til Bygg- og anleggsteknikk (+22), samt en økning til Informasjonsteknologi og medieproduksjon (+9).

Enkeltfag med flere søkere

 • Kulde- og varmepumpeteknikkfaget (+17)
 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget (+17) (Økning blant voksne, men nedgang blant ungdom.)
 • IT-utviklerfaget(+15)
 • Tømrerfaget(+13)
 • Murer- og flisleggerfaget (+9)
 • Telekommunikasjonsmontørfaget(+7)
 • Portørfaget (+6)

Enkeltfag med færre søkere

• Helsearbeiderfaget (-26)
• Dataelektronikerfaget (-13)
• Rørleggerfaget (-9)
• IT-driftsfaget (-9)
• Salgsfaget (-7)
• Elektrikerfaget (-7)
• Heismontørfaget (-6)
• Frisørfaget (-6)

Innen de andre lærefagene er det kun små endringer.

Tabellvedlegg

Tabellene omfatter kun kommunale videregående skoler i Oslo.

Tabellmaterialet omfatter både ordinære tilbud i skole (herunder påbygging til studiekompetanse), egne grupper for elever med omfattende behov for spesialundervisning, egne grupper for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge, og søkning til lærefag.

Tabellene omfatter kun primærsøkere, det vil si søkere som har tilbudet som sitt førsteønske.

Tabell 1

Søkere fra Oslo med ungdomsrett, per nivå, programområde og skole (PDF)

Søkning til ordinære skoletilbud, egne grupper for elever med omfattende behov for spesialundervisning, og egne grupper for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Omfatter ikke påbygging til studiekompetanse.

Tabell 1b

Søkere fra Oslo med ungdomsrett til ordinære Vg1 fra 2018 til 2024, per utdanningsprogram (PDF)

Tabell 2

Søkere fra Oslo med og uten opplæringsrett, per nivå, programområde og skole (PDF).

Søkning til ordinære skoletilbud, egne grupper for elever med omfattende behov for spesialundervisning, og egne grupper for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Omfatter ikke påbygging til studiekompetanse.

Tabell 3

Søkere fra Oslo med ungdomsrett. Søkning til påbygging til studiekompetanse (PDF).

Tabell 4

Søkere fra Oslo med og uten opplæringsrett. Søkning til påbygging til studiekompetanse (PDF).

Tabell 5

Søkere fra Oslo til læreplass, fordelt på fag. Søkere med og uten opplæringsrett (PDF).

Tabell 6

Søkere fra Oslo til videregående opplæring i Oslo skoleåret 2024/2025, per 04.03.2024 (PDF).

Total søkning per skole.