Søkertall videregående skole og læreplass 2021

Søkertallene 2021

 • Totalt 20 184 søkere fra Oslo har søkt om videregående opplæring, til skole eller bedrift. Det var 19 276 i fjor.
 • 19 080 søkere fra Oslo har søkt plass i videregående skoler. Det var 18 265 i fjor.
 • Det er registrert 1 104 søkere fra Oslo til læreplass. Det var 1 011 fjor.

Enkelte yrkesfag – noen hovedtall

 • De foreløpige søkertallene til videregående skole viser en liten nedgang i søkningen til Vg1 yrkesfag. Samlet sett er det 55 færre søkere med ungdomsrett som har søkt Vg1 yrkesfag.  Andelen som søker yrkesfaglig Vg1 er redusert fra 27,3 prosent til 26,3 prosent.
 • Vg1 bygg- og anleggsteknikk ha, med sine 180 søkere, 33 flere søkere enn i fjor.
 • Vg1 elektro og datateknologi har også økt oppslutning, med 427 søkere, som er 67 flere enn i fjor.
 • Utdanningsprogrammet Vg1 håndverk, design og produktutvikling var nytt i fjor og har 85 søkere mot 67 i fjor.
 • Vg1 frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign var også nytt i fjor og har 65 søkere, som er 9 flere enn i fjor.
 • Utdanningsprogrammet Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon var nytt i fjor og har en nedgang på 33 søkere, men har med 260 søkere fremdeles god oppslutning.
 • Vg1 helse- og oppvekstfag har en klar nedgang i søkertall, fra 594 i fjor til 500 i år.
 • Vg1 teknologi og industrifag, Vg1 restaurant- og matfag og Vg1 salg, service og reiseliv har også færre søkere enn i fjor.
 • Det er 1 104 søkere til læreplass, mot 1 011 i fjor.

Studieforberedende – noen hovedtall

 • Vg1 i de fem studieforberedende utdanningsprogrammene har samlet sett 100 flere søkere med ungdomsrett enn i fjor, og andelen som søker studieforberedende Vg1 er økt fra 72,7 prosent til 73,7 prosent.
 • Vg1 studiespesialisering og Vg1 kunst, design og arkitektur har økt søkning, mens Vg1 medier og kommunikasjon, Vg1 idrettsfag og Vg1 musikk, dans og drama har redusert søkning.

Resultatet fra førsteinntaket til skole skal etter planen være klart og gjøres kjent for søkerne på vigo.no ca. 7. juli. Alle søkere med rett til videregående opplæring vil få tilbud om skoleplass eller læreplass.

Søkertall Vg1 (første årstrinn)

Det er 6 645 søkere med ungdomsrett til ordinære utdanningsprogram på Vg1-nivå. Dette er 45 flere enn på samme tidspunkt i fjor. Det er 55 færre søkere til yrkesfag og 100 flere søkere til studieforberedende utdanningsprogram.

Strukturendringer

Fra skoleåret 2020/2021 ble det innført ny struktur på Vg1. Det tidligere Vg1 design og håndverk ble splittet i to nye utdanningsprogrammer, Vg1 håndverk, design og produktvikling og Vg1 frisør, interiør, blomster og eksponeringsdesign. Vg1 service og samferdsel ble erstattet av Vg1 salg, service og reiseliv. Vg1 medieproduksjon ble avløst av Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon, som inneholder flere utdanningsløp enn det tidligere medieproduksjon.

Studieforberedende utdanningsprogram – Vg1

Den samlede søkningen til Vg1 i de fem studieforberedende utdanningsprogrammene studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon og kunst, design og arkitektur har økt med 100 søkere, fra 4 801 i fjor til 4 901 i år. De studieforberedende utdanningsprogrammene har nå 73,7 prosent av søkerne til ordinære Vg1, mot 72,7 prosent i fjor.

 • Vg1 idrettsfag har 223 søkere, som er 90 færre enn i fjor, men omtrent det samme som for to år siden.
 • Vg1 kunst, design og arkitektur har 258 søkere og dermed 24 flere enn i fjor.
 • Vg1 musikk, dans og drama har en svak nedgang, med 294 søkere, mot 314 i fjor.
 • Vg1 medier og kommunikasjon har klar tilbakegang, med 201 søkere i år, mot 249 i fjor.

Vg1 studiespesialisering tilbys i flere varianter og har samlet sett 3 925 søkere, som er 234 flere enn i fjor. Om vi ser nærmere på de ulike variantene får vi følgende bilde:

 • Vanlig Vg1 studiespesialisering har økt med 295 søkere, fra 3 174 til 3 469 søkere.
 • Vg1 studiespesialisering med toppidrett har med 318 søkere også i år meget god oppslutning. Dette er 46 flere søkere enn i fjor, da det var 272 søkere.
 • Vg1 studiespesialisering med forskerlinje har 25 søkere, som er 12 færre enn i fjor.
 • Vg1 studiespesialisering med business har 34 søkere, som er 69 færre enn i fjor. Årsaken er helt og holdent at denne modellen i år kun tilbys som søkbart alternativ på én skole, mot to i fjor. Tilbudet er videreført også på den andre skolen, men elevene rekrutteres etter skolestart blant elevene som har fått plass på skolen på vanlig Vg1 studiespesialisering.
 • Vg1 studiespesialisering med teknologi og miljø har omtrent samme oppslutning som i fjor, med 20 søkere.
 • IB Middle Years Programme 5 (tilsvarer Vg1) har, med sine 59 søkere, stadig god oppslutning, selv om dette er 20 færre enn i fjor.

Yrkesfaglige utdanningsprogram – Vg1

Samlet sett er det 1 744 søkere til Vg1 i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Dette er 55 færre enn i fjor. Yrkesfagene har dermed en noe redusert søkning, men hadde økt søkning de fire foregående årene. Søkningen til ordinære yrkesfaglige Vg1 utgjør nå 26,3 prosent av den totale søkningen til ordinære Vg1, mot 27,3 prosent i fjor. Dette er på omtrent samme nivå som i 2019.

Nye utdanningsprogram i 2020 - strukturendringer

Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon var et nytt utdanningsprogram i fjor, og avløste det tidligere medieproduksjon, i tillegg til å inneholde nye utdanningsløp. Utdanningsprogrammet har 33 færre søkere enn i fjor, men har fremdeles god oppslutning, med 260 søkere.

Utdanningsprogrammet tilbys etter to ulike opplæringsmodeller, i tillegg til vanlig Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon. Det er de to alternative opplæringsmodellene som har litt lavere oppslutning enn i fjor.

Det tidligere Vg1 design og håndverk ble i fjor splittet i to nye utdanningsprogram, Vg1 håndverk, design og produktvikling og Vg1 frisør, interiør, blomster og eksponeringsdesign.

Vg1 håndverk, design og produktvikling tilbys som 3-årige opplæringsløp med studiekompetanse, for henholdsvis gull- og sølvsmedhåndverk, søm og tekstilhåndverk og trearbeid. Disse tre løpene har også i år meget god oppslutning, med 85 søkere til sammen og dermed 18 flere enn i fjor. Opplæringsløpet med trearbeid har imidlertid en markert tilbakegang og kun 2 søkere.

Vg1 frisør, interiør, blomster og eksponeringsdesign har 65 søkere, som er 9 flere enn i fjor.

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag tilbys etter fire ulike opplæringsmodeller i tillegg til vanlig Vg1 helse- og oppvekstfag. Utdanningsprogrammet har nå samlet sett 500 søkere, mot 594 søkere i fjor. Vanlig Vg1 helse- og oppvekstfag har 388 søkere, som er 78 færre enn i fjor.

Vg1 helse- og oppvekstfag i 3-årig løp med ambulansefag og studiekompetanse ved Holtet videregående skole har med  32 søkere 7 flere søkere enn i fjor.  

Vg1 helse- og oppvekstfag i 3-årig løp med helsearbeiderfag og studiekompetanse ved Ullern videregående skole har 31 søkere, som er 9 færre enn i fjor.

Vg1 helse- og oppvekstfag med barne- og ungdomsarbeiderfag ved Ulsrud videregående skole har omtrent samme oppslutning med 27 søkere i år, mot 25 i fjor.

Etter endt 3-årig løp i disse tre modellene kan elevene enten søke høyere utdanning eller læreplass.

Vg1 helse- og oppvekstfag i 4-årig løp med både yrkes- og studiekompetanse ved Kuben videregående skole har 22 søkere mot 38 i fjor.

Bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi, teknologi- og industrifag

De tre utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi og teknologi- og industrifag har en samlet framgang på 67 søkere, fra 621 søkere i fjor til 707 søkere i år.

 • Vanlig Vg1 bygg- og anleggsteknikk har 150 søkere i år, mot 122 i fjor, og dermed nesten dobbelt så mange søkere som for seks år siden (2015).
 • Vg1 bygg- og anleggsteknikk i 4-årig løp med både yrkes- og studiekompetanse ved Kuben videregående skole har 30 søkere, som er 5 flere enn i fjor.
 • Teknologi- og industrifag  har 100 søkere, mot 114 i fjor.

Elektro og datateknologi tilbys etter to ulike opplæringsmodeller, i tillegg til vanlig Vg1 elektro og datateknologi. Alle de tre modellene har framgang, etter at alle gikk noe tilbake i fjor. Samlet sett er det 427 søkere til utdanningsprogrammet. Dette er 67 flere enn i fjor.

 • Vanlig Vg1 elektro og datateknologi har 365 søkere og dermed en framgang på 42 søkere, fra 323 i fjor.
 • Vg1 elektro og datateknologi i 3-årig løp med automatisering (robotikk) og studiekompetanse ved Kuben videregående skole har 33 søkere mot 22 i fjor.
 • Vg1 elektro og datateknologi i 3-årig løp med elenergi/miljø og studiekompetanse ved Elvebakken videregående skole har 29 søkere, mot 15 i fjor. 

Etter endt 3-årig løp i disse to modellene kan elevene enten søke høyere utdanning eller læreplass.

Salg, service og reiseliv og restaurant- og matfag

 • Vg1 salg, service og reiseliv har 88 søkere, mot 121 søkere i fjor.
 • Vg1 restaurant- og matfag har 39 søkere, som er 8 færre enn i fjor.

Søkertall læreplass

Det er registrert 1 104 primærsøkere til læreplass, hvorav 788 med ungdomsrett. Tilsvarende tall for 2020 var 1 011 og 708.

Økningen består altså hovedsakelig av søkere med ungdomsrett.

Utdanningsprogram med flere søkere til læreplass

 • Bygg- og anleggsteknikk 118 (+32)
 • Helse- og oppvekstfag 378 (+59)
 • Elektrofag 264 (+21)

Økningen innen disse fagområdene kan muligens forklares med økt søkning til Vg1 i 2019.

Enkeltfag med flere søkere

 • Tømrerfaget 52 (+17)
 • Betongfaget 14 (+11)
 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget 179 (+25)
 • Helsearbeiderfaget 190 (+28)
 • Elektrikerfaget 163 (+14)
 • Heismontørfaget 13 (+7)
 • Salgsfaget 60 (+17)

Utdanningsprogram med færre søkere til læreplass

 • Design- og håndverksfag 53 (-9)
 • Restaurant- og matfag 35 (-8)

Enkeltfag med færre søkere

 • Rørleggerfaget 25 (-7)
 • Mediegrafikerfaget 13 (-12)
 • Kokkfaget 17 (-9)
 • IKT-servicefaget 37 (-8)
 • Resepsjonsfaget 1 (-6)

Innen andre utdanningsprogram og fag er det kun små endringer.

Tabellvedlegg

Tabellene omfatter kun kommunale videregående skoler i Oslo.

Tabellmaterialet omfatter både ordinære tilbud i skole (herunder påbygging til studiekompetanse), egne grupper for elever med omfattende behov for spesialundervisning, egne grupper for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge, og søkning til lærefag.

Tabellene omfatter kun primærsøkere, det vil si søkere som har tilbudet som sitt førsteønske.

Tabell 1

Søkere fra Oslo med ungdomsrett, per nivå, programområde og skole (PDF 0,1MB)

Søkning til ordinære skoletilbud, egne grupper for elever med omfattende behov for spesialundervisning, og egne grupper for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Omfatter ikke påbygging til studiekompetanse.

Tabell 1b

Søkere fra Oslo med ungdomsrett til ordinære Vg1 fra 2015 til 2021, per utdanningsprogram (PDF 0,1MB)

Tabell 2

Søkere fra Oslo med og uten opplæringsrett, per nivå, programområde og skole (PDF 0,1MB) 

Søkning til ordinære skoletilbud, egne grupper for elever med omfattende behov for spesialundervisning, og egne grupper for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Omfatter ikke påbygging til studiekompetanse.

Tabell 3

Søkere fra Oslo med ungdomsrett. Søkning til påbygging til studiekompetanse (PDF 0,1MB)

Tabell 4

Søkere fra Oslo med og uten opplæringsrett. Søkning til påbygging til studiekompetanse (PDF 0,1MB)

Tabell 5

Søkere fra Oslo til læreplass, fordelt på fag. Søkere med og uten opplæringsrett (PDF 0,1MB)

Tabell 6

Søkere fra Oslo til videregående opplæring i Oslo skoleåret 2021/2022, per 03.03.2021 (PDF 0,1MB)

Total søkning per skole.

Utdanningstilbud som ikke inngår i tabellmaterialet, fordi inntaket foretas av den enkelte skole

 • 2. og 3. årstrinn i eget 3-årig løp for minoritetsspråklige elever innen studiespesialisering
 • 2. og 3. år av flerårig grunnskoleopplæring etter voksenopplæringsmodell for minoritetsspråklige 16-19-åringer
 • siste år av IB - International Baccalaureate Diploma Programme (Vg3).