Til innhold

Søkertall videregående skole og læreplass 2018

Søkertallene 2018

 • Totalt 18 242 søkere fra Oslo har søkt om videregående opplæring, til skole eller bedrift
 • Det var 18 189 i fjor.
 • 17 265 søkere fra Oslo har søkt plass i videregående skoler
 • Det var 17 242 i fjor.
 • Det er registrert 977 søkere til læreplass
 • Det var 947 i fjor.

Flere søkere til yrkesfag og læreplass

Noen hovedtall

 • De foreløpige søkertallene til videregående skole viser økt søkning til Vg1 yrkesfag. Samlet sett er det 85 flere søkere med ungdomsrett som har søkt Vg1 yrkesfag.  Både Vg1 bygg- og anleggsteknikk,  Vg1 elektrofag, Vg1 design og håndverk, Vg1 helse- og oppvekstfag og Vg1 medieproduksjon har flere søkere enn i fjor, men i varierende omfang.
 • Det er 977 søkere til læreplass, som er 30 flere enn i fjor.
 • Vg1 i de fem studieforberedende utdanningsprogram har samlet sett 66 flere søkere med ungdomsrett enn i fjor. Vg1 studiespesialisering og Vg1 kunst, design og arkitektur har økt søkning, mens Vg1 idrettsfag har redusert søking.

Det tilbys et bredt spekter av fagretninger innenfor rammen av de enkelte utdanningsprogram, for å treffe elevenes interesser best mulig og bidra til økt gjennomføring av videregående opplæring.

Alle søkere med rett til videregående opplæring vil få tilbud om skoleplass eller læreplass.

Resultatet fra førsteinntaket til skole skal etter planen være klart og gjøres kjent for søkerne på vigo.no cirka 10. juli.

Søkertall Vg1 (første årstrinn)

Det er 6 015 søkere med ungdomsrett til ordinære utdanningsprogram på Vg1-nivå. Dette er 151 flere enn på samme tidspunkt i fjor. Det er 85 flere søkere til yrkesfag og 66 flere søkere til studieforberedende utdanningsprogram.

Strukturendringer

Fra 2016 ble studiespesialisering med formgivingsfag erstattet av det nye utdannings-programmet kunst, design og arkitektur. Medier og kommunikasjon ble samtidig gjort om til et rent studieforberedende utdanningsprogram, med yrkesfagene skilt ut i det nye Vg1 og Vg2 medieproduksjon. Medier og kommunikasjon var tidligere klassifisert som et yrkesfaglig utdanningsprogram, men fungerte i virkeligheten som et studieforberedende utdanningsprogram, fordi nesten alle elevene etter Vg2 valgte studieforberedende Vg3 medier og kommunikasjon. Medier og kommunikasjon regnes derfor som et studieforberedende utdanningsprogram også for tidligere år, slik at det gis et mest mulig riktig bilde av søkertallsutviklingen for henholdsvis studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Studieforberedende utdanningsprogram – Vg1

 • Den samlede søkningen til Vg1 i de fem studieforberedende utdanningsprogrammene
  studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon og kunst, design og arkitektur har økt med 66 søkere, fra 4 442 i fjor til 4 508 i år. De studieforberedende utdanningsprogrammene har nå 75,0 % av søkerne til ordinære Vg1, mot 75,8 % i fjor.
 • Vg1 kunst, design og arkitektur har 198 søkere, som er 37 flere enn i fjor.
 • Vg1 musikk, dans og drama og Vg1 medier og kommunikasjon har omtrent samme søkning som i fjor.
 • Vg1 idrettsfag har en markert tilbakegang, med 163 søkere i år, mot 250 i fjor.
 • Vg1 studiespesialisering tilbys i flere varianter og har samlet sett 119 flere søkere enn i fjor. Om vi ser nærmere på de ulike variantene får vi følgende bilde:
  Vg1 studiespesialisering med toppidrett har også i år meget god oppslutning, med 297 søkere, som er 31 flere enn i fjor. Vanlig Vg1 studiespesialisering har økt med 125 søkere, fra 3 006 til 3 131. Det nye tilbudet Vg1 studiespesialisering med business har 15 søkere. Økt søkning til disse variantene utlignes et stykke på vei av at de øvrige variantene har gått noe tilbake

Yrkesfaglige utdanningsprogram – Vg1

 • Samlet sett er det 1 507 søkere til Vg1 i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.
  Dette er 85 flere enn i fjor. Yrkesfagene har dermed økt søkning for andre år på rad. Søkningen til ordinære yrkesfaglige Vg1 utgjør nå 25,0 % av den totale søkningen til Vg1, mot 24,2 % i fjor.
 • Vg1 helse- og oppvekstfag tilbys etter fem ulike opplæringsmodeller og har en samlet framgang på 12 søkere. Utdanningsprogrammet har nå samlet sett 517 søkere, mot 505 i fjor og 415 for to år siden.
 • Vg1 helse- og oppvekstfag i 3-årig løp med ambulansefag og studiekompetanse ved Holtet videregående skole tilbys for første gang fra skoleåret 2018/2019. Denne modellen har 21 søkere. Etter endt 3-årig løp kan elevene enten søke høyere utdanning eller læreplass.
 • De tre utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon har en samlet framgang på 54 søkere, fra 606 søkere i fjor til 660 søkere i år. Elektrofag har størst økning. Bygg- og anleggsteknikk har også en viss økning, mens teknikk og industriell produksjon har omtrent samme oppslutning som i fjor.
 • Den økte søkningen til elektrofag kan tilskrives to nye opplæringsmodeller:
 • Vg1 elektrofag i 3-årig løp med automatisering (robotikk) og studiekompetanse ved Kuben videregående skole har 31 søkere. Vg1 elektrofag i 3-årig løp med elenergi og studiekompetanse ved Elvebakken videregående skole har 25 søkere. Etter endt 3-årig løp kan elevene enten søke høyere utdanning eller læreplass.
 • Vg1 service og samferdsel har så å si uendret oppslutning fra i fjor, med 112 søkere.
 • Vg1 restaurant- og matfag har 38 søkere, mot 49 i fjor.
 • Vg1 design og håndverk tilbys etter to ulike opplæringsmodeller. I tillegg til den vanlige varianten tilbys et treårig løp med design og tekstil og studiekompetanse. Denne modellen har 27 søkere, som er 7 flere enn i fjor. Den vanlige modellen har nå 88 søkere og dermed omtrent samme oppslutning som i fjor.
 • Lærefagene fotograffaget og mediegrafikerfaget fra det gamle utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon fikk sitt eget Vg1 medieproduksjon fra 2016. Det er 65 søkere til Vg1 medieproduksjon, som er 20 flere enn i fjor.

Søkertall læreplass

Det er registrert 977 primærsøkere fra Oslo til læreplass, hvorav 714 med ungdomsrett. Tilsvarende tall for 2017 var 947 og 694. Det er dermed totalt 30 flere søkere til læreplass i år enn i fjor.

Utdanningsprogram med flere søkere til læreplass:

 • Elektrofag (+26)
 • Design og håndverk / medieproduksjon (+12)
 • Service og samferdsel (+10)
 • Teknikk og industriell produksjon (+7)

Enkeltfag med flere søkere:

 • Elektrikerfaget (+19)
 • Salgsfaget (+17)
 • IKT-servicefaget (+14)
 • Bilfaget, lette kjøretøy (+8)
 • Helsearbeiderfaget (+7)
 • Resepsjonsfaget (+6)
 • Frisørfaget (+6)
 • Kulde- og varmepumpemontørfaget (+5)

Utdanningsprogram med færre søkere til læreplass:

 • Bygg- og anleggsfag (-21)
 • Restaurant- og matfag (-8)

Enkeltfag med færre søkere:

 • Sikkerhetsfaget (-16)
 • Rørleggerfaget (-8)
 • Murerfaget (-7)
 • Servitørfaget (-7)
 • Logistikkfaget (-6)
 • Tømrerfaget (-6)
 • Betongfaget (-5).

Tabellvedlegg

Tabellene omfatter kun kommunale videregående skoler i Oslo.
Tabellmaterialet omfatter både ordinære tilbud i skole (herunder påbygging til studiekompetanse), egne grupper for elever med omfattende behov for spesialundervisning, egne grupper for minoritetsspråklige elever, og søkning til lærefag. 

Tabell 1

Søkere fra Oslo med ungdomsrett, per nivå, programområde og skole (PDF).
Søkning til ordinære skoletilbud, egne grupper for elever med omfattende behov for spesialundervisning, og egne grupper for minoritetsspråklige elever. Omfatter ikke påbygging til studiekompetanse.

Tabell 1b: Søkere fra Oslo med ungdomsrett til ordinære Vg1 fra 2012 til 2018, per utdanningsprogram (PDF).

Tabell 2

Søkere fra Oslo med og uten opplæringsrett, per nivå, programområde og skole (PDF).
Søkning til ordinære skoletilbud, egne grupper for elever med omfattende behov for spesialundervisning, og egne grupper for minoritetsspråklige elever. Omfatter ikke påbygging til studiekompetanse.

Tabell 3

Søkere fra Oslo med ungdomsrett. Søkning til påbygging til studiekompetanse (PDF).

Tabell 4

Søkere fra Oslo med og uten opplæringsrett. Søkning til påbygging til studiekompetanse (PDF).

Tabell 5

Søkere fra Oslo til læreplass, fordelt på fag. Søkere med og uten opplæringsrett (PDF).

Tabell 6

Søkere fra Oslo til videregående opplæring i Oslo skoleåret 2018/2019, per 03.03.2018 (PDF).
Total søkning per skole.

Utdanningstilbud som ikke inngår i tabellmaterialet fordi inntaket foretas av den enkelte skole

 • 2. og 3. årstrinn i eget 3-årig løp for minoritetsspråklige elever innen studiespesialisering
 • 2. og 3. år av flerårig grunnskoleopplæring etter voksenopplæringsmodell for minoritetsspråklige 16-19-åringer
 • siste år av IB - International Baccalaureate Diploma Programme (Vg3).