Søkertall videregående skole og læreplass 2022

Søkertallene 2022

 • Totalt 20 535 søkere fra Oslo har søkt om videregående opplæring, til skole eller bedrift. Det var 20 184 i fjor.
 • 19 401 søkere fra Oslo har søkt plass i videregående skoler.Det var 19 080 i fjor.
 • Det er registrert 1 134 søkere fra Oslo til læreplass. Det var 1 104 fjor.

Enkelte yrkesfag – noen hovedtall

 • De foreløpige søkertallene til videregående skole viser en liten økning i søkningen til Vg1 yrkesfag. Samlet sett er det 79 flere søkere med ungdomsrett som har søkt Vg1 yrkesfag. Andelen som søker yrkesfaglig Vg1 er økt fra 26,3 prosent til 26,8 prosent.
 • Vg1 salg, service og reiseliv har økt søkning, fra 88 til 106 søkere.
 • Vg1 bygg- og anleggsteknikk har, med sine 177 søkere, omtrent samme oppslutning som i fjor.
 • Vg1 elektro og datateknologi har 374 søkere, og dermed 53 færre enn i fjor.
 • Utdanningsprogrammet Vg1 håndverk, design og produktutvikling var nytt for to år siden og har 105 søkere, mot 85 i fjor.
 • Vg1 frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign var også nytt for to år siden og har 78 søkere, som er 13 flere enn i fjor.
 • Utdanningsprogrammet Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon var nytt for to år siden og har en økning på 19 søkere. Utdanningsprogrammet har, med 279 søkere, stadig god oppslutning.
 • Vg1 helse- og oppvekstfag har en forsiktig økning i søkertall, fra 500 i fjor til 529 i år.
 • Vg1 teknologi og industrifag og Vg1 restaurant- og matfag har tilnærmet samme søkning som i fjor.
 • Vg1 naturbruk skal etableres ved Stovner videregående skole og har 24 søkere.
 • Det er 1 134 søkere til læreplass, mot 1 104 i fjor.

Studieforberedende – noen hovedtall

 • Vg1 i de fem studieforberedende utdanningsprogrammene har samlet sett 70 flere søkere med ungdomsrett enn i fjor. Andelen som søker studieforberedende Vg1 er redusert fra 73,7 prosent til 73,2 prosent.
 • Vg1 medier og kommunikasjon, Vg1 musikk, dans og drama og Vg1 kunst, design og arkitektur har økt søkning, mens Vg1 studiespesialisering har svakt redusert søkning. Vg1 idrettsfag har omtrent samme søkning som i fjor.

Resultatet fra førsteinntaket til skole skal etter planen være klart og gjøres kjent for søkerne på vigo.no ca. 11. juli. Alle søkere med rett til videregående opplæring vil få tilbud om skoleplass eller læreplass.

Søkertall Vg1 (første årstrinn)

Det er 6 794 søkere med ungdomsrett til ordinære utdanningsprogram på Vg1-nivå. Dette er 149 flere enn på samme tidspunkt i fjor. Det er 79 flere søkere til yrkesfag og 70 flere søkere til studieforberedende utdanningsprogram.

Strukturendringer

Fra skoleåret 2020/2021 ble det innført ny struktur på Vg1. Det tidligere Vg1 design og håndverk ble splittet i to nye utdanningsprogrammer, Vg1 håndverk, design og produktvikling og Vg1 frisør, interiør, blomster og eksponeringsdesign. Vg1 service og samferdsel ble erstattet av Vg1 salg, service og reiseliv. Vg1 medieproduksjon ble avløst av Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon, som inneholder flere utdanningsløp enn det tidligere medieproduksjon.

Studieforberedende utdanningsprogram – Vg1

Den samlede søkningen til Vg1 i de fem studieforberedende utdanningsprogrammene studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon og kunst, design og arkitektur har økt med 70 søkere, fra 4 901 i fjor til 4 971 i år. De studieforberedende utdanningsprogrammene har nå 73,2 prosent av søkerne til ordinære Vg1, mot 73,7 prosent i fjor.

 • Vg1 idrettsfag har 214 søkere, som er omtrent det samme som i fjor, da det var 223 søkere.
 • Vg1 kunst, design og arkitektur har 272 søkere og dermed 14 flere enn i fjor.
 • Vg1 musikk, dans og drama har økning, fra 294 søkere i fjor til 326 i år.
 • Vg1 medier og kommunikasjon har en markant framgang, med 310 søkere i år, mot 201 i fjor.

Vg1 studiespesialisering tilbys i flere varianter og har samlet sett 3 849 søkere, som er 76 færre enn i fjor. Om vi ser nærmere på de ulike variantene får vi følgende bilde:

 • Vanlig Vg1 studiespesialisering er redusert med 71 søkere, fra 3 469 til 3 398 søkere.
 • Vg1 studiespesialisering med toppidrett har, med 342 søkere, også i år meget god oppslutning. Dette er 24 flere søkere enn i fjor, da det var 318 søkere.
 • Vg1 studiespesialisering med forskerlinje har 36 søkere, som er 11 flere enn i fjor.
 • Vg1 studiespesialisering med teknologi og miljø har 9 søkere, som er 11 færre enn i fjor.
 • IB Middle Years Programme 5 (tilsvarer Vg1) har, med sine 64 søkere, 5 flere enn i fjor og stadig god oppslutning.

Yrkesfaglige utdanningsprogram – Vg1

Samlet sett er det 1 823 søkere til Vg1 i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Dette er 79 flere enn i fjor. Det meste av økningen kan tilskrives økt avgangskull i grunnskolen. Søkningen til ordinære yrkesfaglige Vg1 utgjør nå 26,8 prosent av den totale søkningen til ordinære Vg1, mot 26,3 prosent i fjor. Dette er på omtrent samme nivå som i 2019.

Nye utdanningsprogram i 2020 - strukturendringer

Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon var et nytt utdanningsprogram for to år siden, og avløste det tidligere medieproduksjon, i tillegg til å inneholde nye utdanningsløp. Utdanningsprogrammet har 19 flere søkere enn i fjor, og dermed stadig god oppslutning, med 279 søkere.

Utdanningsprogrammet tilbys etter to ulike opplæringsmodeller, i tillegg til vanlig Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon. De to alternative opplæringsmodellene har høyere eller uendret oppslutning sammenlignet med i fjor, mens den vanlige modellen har litt lavere oppslutning enn i fjor.

Det tidligere Vg1 design og håndverk ble for to år siden splittet i to nye utdanningsprogram, Vg1 håndverk, design og produktvikling og Vg1 frisør, interiør, blomster og eksponeringsdesign.

Vg1 håndverk, design og produktvikling tilbys som 3-årige opplæringsløp med studiekompetanse, for henholdsvis gull- og sølvsmedhåndverk, søm og tekstilhåndverk og trearbeid. Disse tre løpene har også i år meget god oppslutning, med 105 søkere til sammen og dermed 20 flere enn i fjor. Opplæringsløpene med trearbeid og gull- og sølvsmedhåndverk har flere søkere, mens opplæringsløpet med søm og tekstilhåndverk har en liten tilbakegang, men stadig god oppslutning.

Vg1 frisør, interiør, blomster og eksponeringsdesign har 78 søkere, som er 13 flere enn i fjor.

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag tilbys etter fire ulike opplæringsmodeller i tillegg til vanlig Vg1 helse- og oppvekstfag. Utdanningsprogrammet har nå samlet sett 529 søkere, mot 500 søkere i fjor. Vanlig Vg1 helse- og oppvekstfag har 386 søkere, som er 2 færre enn i fjor.

Vg1 helse- og oppvekstfag i 3-årig løp med ambulansefag og studiekompetanse ved Holtet videregående skole har, med 32 søkere, nøyaktig samme søkertall som i fjor.

Vg1 helse- og oppvekstfag i 3-årig løp med helsearbeiderfag og studiekompetanse ved Ullern videregående skole har en markant økning, med 64 søkere, som er 33 flere enn i fjor.

Vg1 helse- og oppvekstfag med barne- og ungdomsarbeiderfag ved Ulsrud videregående skole har 21 søkere i år, mot 27 i fjor.

Etter endt 3-årig løp i disse tre modellene kan elevene enten søke høyere utdanning eller læreplass.

Vg1 helse- og oppvekstfag i 4-årig løp med både yrkes- og studiekompetanse ved Kuben videregående skole har 26 søkere mot 22 i fjor.

Bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi, teknologi- og industrifag

De tre utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi og teknologi- og industrifag har en samlet tilbakegang på 50 søkere, fra 707 søkere i fjor til 657 søkere i år. Dette er likevel 36 flere enn for to år siden.

 • Vanlig Vg1 bygg- og anleggsteknikk har 160 søkere i år, mot 150 i fjor, og dermed nesten dobbelt så mange søkere som for seks år siden (2016).
 • Vg1 bygg- og anleggsteknikk i 4-årig løp med både yrkes- og studiekompetanse ved Kuben videregående skole har 17 søkere, som er 13 færre enn i fjor.
 • Teknologi- og industrifag har 106 søkere, mot 100 i fjor.

Elektro og datateknologi tilbys etter to ulike opplæringsmodeller, i tillegg til vanlig Vg1 elektro og datateknologi. Alle gikk fram i fjor. Den vanlige modellen har tilbakegang. De to alternative opplæringsmodellene har tilnærmet uendret oppslutning. Samlet sett er det 374 søkere til utdanningsprogrammet. Dette er 53 færre enn i fjor.

 • Vanlig Vg1 elektro og datateknologi har 313 søkere og dermed en tilbakegang på 52 søkere, fra 365 i fjor.
 • Vg1 elektro og datateknologi i 3-årig løp med automatisering (robotikk) og studiekompetanse ved Kuben videregående skole har 31 søkere mot 33 i fjor.
 • Vg1 elektro og datateknologi i 3-årig løp med elenergi/miljø og studiekompetanse ved Elvebakken videregående skole har 30 søkere, mot 29 i fjor.

Etter endt 3-årig løp i disse to modellene kan elevene enten søke høyere utdanning eller læreplass.

Salg, service og reiseliv og restaurant- og matfag

 • Vg1 salg, service og reiseliv har 106 søkere, mot 88 søkere i fjor.
 • Vg1 restaurant- og matfag har 45 søkere, som er 6 flere enn i fjor.

Naturbruk

Vg1 naturbruk skal etableres ved Stovner videregående skole og har 24 søkere.

Søkertall læreplass

Det er registrert 1 134 primærsøkere til læreplass, hvorav 827 med ungdomsrett. Tilsvarende tall for 2021 var 1 104 og 788. Økningen er i sin helhet blant søkere med ungdomsrett. Det er i tillegg en nedgang i voksne søkere.

På grunn av endring i tilbudsstrukturen på Vg3-nivå fra 2021 til 2022 gir det lite mening å beskrive endringer på utdanningsprogramnivå.

Det er endringer innen de enkelte lærefag:

Enkeltfag med flere søkere

 • Ventilasjons- og blikkenslagerfaget (+8)
 • Frisørfaget (+13)
 • Reiselivsfaget (+8)
 • Sikkerhetsfaget (+14)
 • Bilfaget, lette kjøretøy (+10)

Enkeltfag med færre søkere

 • Helsearbeiderfaget (-39) – nedgangen er i sin helhet blant voksne søkere
 • Salgsfaget (-5)
 • Service- og administrasjonsfaget (tidligere kontor- og administrasjon)
 • (-10)
 • Logistikkfaget (-5)

Nye fag innen informasjons- og medieproduksjon

 • Innholdsproduksjonsfaget 19
 • IT-utviklerfaget 26
 • Medieteknikkfaget 4

Søkningen til IT-driftsfaget og mediedesignfaget (tidligere mediegrafiker) ligger på omtrent samme nivå som tidligere.

Innen de andre lærefagene er det kun små endringer.

Tabellvedlegg

Tabellene omfatter kun kommunale videregående skoler i Oslo.

Tabellmaterialet omfatter både ordinære tilbud i skole (herunder påbygging til studiekompetanse), egne grupper for elever med omfattende behov for spesialundervisning, egne grupper for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge, og søkning til lærefag.

Tabellene omfatter kun primærsøkere, det vil si søkere som har tilbudet som sitt førsteønske.

Tabell 1

Søkere fra Oslo med ungdomsrett, per nivå, programområde og skole (PDF)

Søkning til ordinære skoletilbud, egne grupper for elever med omfattende behov for spesialundervisning, og egne grupper for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Omfatter ikke påbygging til studiekompetanse.

Tabell 1b

Søkere fra Oslo med ungdomsrett til ordinære Vg1 fra 2016 til 2022, per utdanningsprogram (PDF).

Tabell 2

Søkere fra Oslo med og uten opplæringsrett, per nivå, programområde og skole (PDF).

Søkning til ordinære skoletilbud, egne grupper for elever med omfattende behov for spesialundervisning, og egne grupper for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Omfatter ikke påbygging til studiekompetanse.

Tabell 3

Søkere fra Oslo med ungdomsrett. Søkning til påbygging til studiekompetanse (PDF).

Tabell 4

Søkere fra Oslo med og uten opplæringsrett. Søkning til påbygging til studiekompetanse (PDF).

Tabell 5

Søkere fra Oslo til læreplass, fordelt på fag. Søkere med og uten opplæringsrett (PDF).

Tabell 6

Søkere fra Oslo til videregående opplæring i Oslo skoleåret 2022/2023, per 03.03.2022 (PDF).

Total søkning per skole.

Utdanningstilbud som ikke inngår i tabellmaterialet, fordi inntaket foretas av den enkelte skole

 • 2. og 3. årstrinn i eget 3-årig løp for minoritetsspråklige elever innen studiespesialisering
 • 2. og 3. år av flerårig grunnskoleopplæring etter voksenopplæringsmodell for minoritetsspråklige 16-19-åringer
 • siste år av IB - International Baccalaureate Diploma Programme (Vg3).