Kvalitetsutvikling og innsatsområder

Realfag og regning

Andreinntaket til videregående skoler er klart

Alle søkere som har fått et nytt tilbud i andre inntaksrunde får en påminnelse på SMS/e-post om at inntaket er klart. All ungdom med rett til videregående opplæring har nå fått et skoletilbud.

Osloskolen satser på realfagene og regning gjennom Utdanningsetatens egne innsatser og tilbud som gis til skolene i samarbeid med eksterne partnere. Den grunnleggende ferdigheten å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder.

Mange av innsatsene er kurs og veiledning for realfaglærere. Skolene tilbys også en rekke aktiviteter for elever på ulike trinn.

Utdanningsetaten ønsker gjennom de ulike tilbudene å

  • øke elevenes læringsutbytte
  • styrke elevenes motivasjon og mestring i realfagene
  • stimulere til aktiv og god bruk av digitale læremidler i undervisning og læring
  • videreutvikle skolens samlede kompetanse i realfag

Tilbud i Osloskolen:

  • Tell og regn
  • 1stClass@Number 1
  • Mellomregning
  • Bruk av digitale verktøy
  • Markaskolen

Oslo kommune deltar i nasjonale innsatser:

Utdanningsetaten i Oslo har i tillegg et samarbeid med:

Finn kontaktperson

Oslo kommunes kontaktsenter

Telefon: 21 80 21 80 08:00-17:00 (mandag-fredag)