Realfag og regning

Osloskolen satser på realfagene og regning gjennom Utdanningsetatens egne innsatser og tilbud som gis til skolene i samarbeid med eksterne partnere. Den grunnleggende ferdigheten å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder.

Mange av innsatsene er kurs og veiledning for realfaglærere. Skolene tilbys også en rekke aktiviteter for elever på ulike trinn.

Utdanningsetaten ønsker gjennom de ulike tilbudene å

  • øke elevenes læringsutbytte
  • styrke elevenes motivasjon og mestring i realfagene
  • stimulere til aktiv og god bruk av digitale læremidler i undervisning og læring
  • videreutvikle skolens samlede kompetanse i realfag

Tilbud i Osloskolen:

Utdanningsetaten i Oslo har i tillegg samarbeid med andre om ulike elevtilbud: