Foreldreundersøkelsen i Osloskolen

Vil du hjelpe oss med en liten test av nettsidene på Desktop/PC?

Det tar tre minutter.

Foresatte inviteres til å delta i Foreldreundersøkelsen. Her kan du si din mening om elevenes trivsel og samarbeidet mellom skolen og hjemmet. Foresattes tilbakemelding er viktig for at vi skal utvikle en enda bedre skole for alle.

Om foreldreundersøkelsen

 • En nettundersøkelse utarbeidet av Utdanningsdirektoratet.
 • For foresatte med skolebarn under 18 år.
 • Foresatte til elever fra 1. trinn til og med Vg1 få invitasjon til å delta.
 • Undersøkelsen sendes til kun én foresatt per barn. Det er altså ikke alle foresatte som får den tilsendt.

Når kan du svare?

Gjennomføringsperiode 2021 er 16. mars til 30. mars 2021.

Hvordan kan du svare?

Vi oppfordrer alle foresatte til å svare på undersøkelsen. Din tilbakemelding er viktig for oss!

 • Én foresatt per elev vil få e-post og SMS med lenke til undersøkelsen. Undersøkelsen sendes ut av Utdanningsetaten; ikke av skolen din.
 • Har du flere barn, vil du få én svarlenke per barn.
 • Du kan svare via mobiltelefon, nettbrett eller PC.
 • Det vil ta cirka 5–10 minutter å svare på undersøkelsen.

Hva spør vi om?

Undersøkelsen handler først og fremst om din oppfatning av ditt barns trygghet og trivsel, det vil si skolemiljøet. Andre viktige tema er støtte fra lærer, og samarbeidet mellom skolen og hjemmet. 

Personvern

Alle svar fra Foreldreundersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Det vil ikke være mulig å koble dine svar til deg eller ditt barn. Dine svar vil kun inngå i de samlede resultatene for skolen.

Resultater 2020

Foreldreundersøkelsen ble ikke gjennomført i 2020, da skolene på grunn av koronasituasjonen måtte holde stengt i den planlagte gjennomføringsperioden.

Resultater 2019

Resultatene for 2019 viser at:

 • foreldrene i Osloskolen i stor grad (90 prosent) opplever at deres barn trives på skolen og har medelever å være sammen med i friminuttene.
 • foreldrene er i stor grad (91 prosent) fornøyd med den støtten barnet får fra lærerne.
 • foreldrene mener i stor grad (84 prosent) at de ansatte på skolen bidrar til et trygt skolemiljø.
 • 9 prosent av foreldrene er helt eller litt uenige i at skolen håndterer mobbing på en god måte.
 • foreldrene mener at kommunikasjonen mellom hjem og skole er god (85 prosent), men at deres kjennskap til egne rettigheter og plikter bør styrkes, for eksempel klageadgang.

Skolene utarbeider tiltak basert på sine resultater i samråd med foreldrene gjennom FAU, skolemiljøutvalget og driftsstyret.

Svarprosent: 45 prosent.

Resultatrapport 2019 for Osloskolen med alle spørsmål og resultater per spørsmål (PDF).

Har du noen spørsmål?