Foreldreundersøkelsen i Osloskolen

Foresatte inviteres til å delta i Foreldreundersøkelsen. Her kan du si din mening om elevenes trivsel og samarbeidet mellom skolen og hjemmet. Foresattes tilbakemelding er viktig for at vi skal utvikle en enda bedre skole for alle.

Når kan du svare?

Gjennomføringsperiode 2022 er 21. mars til 8. april.

Hvordan kan du svare?

Vi oppfordrer alle foresatte til å svare på undersøkelsen. Din tilbakemelding er viktig for oss!

 • Én foresatt per elev vil få e-post og SMS med lenke til undersøkelsen. Undersøkelsen sendes ut av skolen din.
 • Har du flere barn, vil du få én svarlenke per barn.
 • Du kan svare via mobiltelefon, nettbrett eller PC.
 • Det vil ta cirka 5–10 minutter å svare på undersøkelsen.

Hva spør vi om?

Undersøkelsen handler først og fremst om din oppfatning av ditt barns trygghet og trivsel, det vil si skolemiljøet. Andre viktige tema er støtte fra lærer, og samarbeidet mellom skolen og hjemmet.

Personvern

Alle svar fra Foreldreundersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Det vil ikke være mulig å koble dine svar til deg eller ditt barn. Dine svar vil kun inngå i de samlede resultatene for skolen.

Resultater 2021

 • Foreldrene i Osloskolen opplever i stor grad at deres barn trives på skolen (91 prosent) og har medelever å være sammen med i friminuttene (94 prosent)
 • De fleste foresatte oppgir at barnet deres gleder seg til å gå på skolen og liker skolearbeidet.
 • 92 prosent av foreldrene oppgir at deres barn er interessert i å lære på skolen.
 • De fleste foresatte opplever at barna har et trygt miljø på skolen.
 • Det er nedgang i utbredelsen av alle typer krenkelser fra 2019 til 2021
 • Nedgang på fire prosentpoeng i andelen foresatte som er enig i at skolen håndterer mobbing av elever på en god måte
 • Noe nedgang på spørsmålene knyttet til kjennskap og forventninger, samt læring og utvikling, sammenlignet med 2019

Resultater 2020

Foreldreundersøkelsen ble ikke gjennomført i 2020, da skolene på grunn av koronasituasjonen måtte holde stengt i den planlagte gjennomføringsperioden.

Har du noen spørsmål?