Datamaskin og digitale hjelpemidler i Osloskolen

Videregående skole og ungdomsskole

Alle elever på studiespesialisering i Oslos videregående skoler har hver sin enhet. Det samme gjelder for mange av elevene på ungdomstrinnet.

Barneskole

På barnetrinnet er dekningsgraden lavere. Elevene får i hovedsak tilgang til digitale enheter gjennom klassesett eller på datarom. Noen har også egne datastasjoner i klasserommet som elevene benytter i felleskap og i stasjonsundervisning.

Mange skoler har innført én digital enhet per elev på hele skolen, og antallet er stadig økende. Mange skoler har også 1:1 på enkelte trinn.