Lærlingrådet i Oslo

Lærlingrådet skal være talerør for alle lærlingene i Oslo.

Om lærlingrådet

Lærlingrådet skal sikre at alle lærlinger og lærekandidater får nødvendig informasjon og kjenner til egne rettigheter. Rådet skal være med på å informere om yrkesfag og jobbe for økt rekruttering. De jobber for å bedre hverdagen for lærlinger og sikre god opplæring og et godt læringsmiljø på arbeidsplassen.

Sammensetningen av lærlingrådet i Oslo

  • Leder: Ann-Kristin Birkelund
  • Nestleder: Tiril Waaler Berg
  • Medlem: Jan Tore Stensrud
  • Medlem: Johannes Nicholay Christensen Skavnes
  • Medlem: Erika Staurheim Pavelsen

Kontakt

Vil du snakke med oss om noe eller ønsker du å være med i lærlingrådet, kontakt oss.