Læreplassgaranti i Oslo

I Oslo er du garantert læreplass i fagene under, hvis du oppfyller visse kriterier.

Bygg- og anleggsteknikk

Anleggsgartnerfaget, betongfaget, tømrerfaget, malerfaget og murerfaget:

 • Alle fagene må være bestått
 • Karakteren 3 eller høyere i programfagene
 • Gjennomført yrkesfaglig fordypning i godkjent lærebedrift. Minimum 2 uker i Vg2
 • Vise motivasjon og interesse for lærefaget ved et intervju ved slutten av Vg2 og være aktiv søker til læreplass
 • Maksimalt 10 dager fravær inklusiv timefraværet for hvert skoleår (Vg1 og Vg2)

Hele avtalen for anleggsgartnerfaget (PDF 0,4MB)

Hele avtalen for betongfaget og tømrerfaget (PDF 0,6MB)

Hele avtalen for malerfaget, murerfaget og tømrerfaget (PDF 0,6MB)

Helse- og oppvekstfag

Oslo kommune har et særlig ansvar for å etablere læreplasser i helsearbeiderfaget, aktivitørfaget, og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Så lenge antallet søkere til læreplass i disse fagene er lavere enn måltallet, skal alle kvalifiserte søkere tilbys plass.

Mer informasjon og krav til søkere finner du på sidene til Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag.

Naturbruk

Heste- og hovslagerfaget:

 • Vise motivasjon og interesse for lærefaget ved et intervju ved slutten av Vg2 og være aktiv søker til læreplass
 • Alle fagene må være bestått
 • Maksimalt 10 dager fravær inklusiv timefraværet for hvert skoleår (Vg1 og Vg2)

Hele avtalen for heste- og hovslagerfaget(PDF 0,6MB)

Restaurant- og matfag

Kokkfaget og servitørfaget:

 • Vise motivasjon og interesse for lærefaget ved et intervju ved slutten av Vg2 og være aktiv søker til læreplass
 • Alle fagene må være bestått
 • Maksimalt 10 dager fravær inklusiv timefraværet for hvert skoleår (Vg1 og Vg2)

Hele avtalen for kokkfaget og servitørfaget (PDF 0,6MB)

Hele avtalen for restaurant- og matfag (PDF 0,6MB)

Salg, service og reiseliv

Salgsfaget, sikkerhetsfaget, kontor- og administrasjonsfaget, logistikkfaget og yrkessjåførfaget:

 • Kommuniserer godt i praksissituasjon, søknads- og intervjuprosess
 • Alle fagene må være bestått
 • Karakteren 3 eller høyere i programfagene
 • Gjennomført yrkesfaglig fordypning i godkjent lærebedrift. Minimum 2 uker i Vg2
 • Maksimalt 10 dager fravær inklusiv timefraværet for hvert skoleår (Vg1 og Vg2)

Hele avtalen for salgsfaget, sikkerhetsfaget, kontor- og administrasjonsfaget, logistikkfaget og yrkessjåførfaget (PDF 0,6MB)

Avtale for salgsfaget (PDF 0,6MB)

Teknologi- og industrifag

Industrimontørfaget, industrimekanikerfaget, platearbeiderfaget, gjenvinningsfaget og låsesmedfaget:

 • Oppfyller krav til ungdomsrett (basis 1)
 • Har bestått alle fag fra Vg1 og Vg2 i utdanningsprogrammet med karakteren 3 eller bedre
 • Har gjennomfør praksis i yrkesfaglig fordypning i en av kontorenes godkjente lærebedrifter
 • Viser motivasjon for lærefaget ved intervju mot slutten av Vg2, samt er aktiv søker til læreplass
 • Har maksimalt 10 dager fravær inklusiv timefravær for hvert skoleår (Vg1 og Vg2)
 • Har godt muntlig fagspråk som kreves for å oppfylle kravene til HMS i bransjen
 • Oppfyller særskilte krav til vandelsattest der det kreves
 • Forplikter seg til å ta førerkort etter avtale der det kreves

Hele avtalen for mekaniske fag (PDF 0,6 MB)

Vi jobber med flere læreplassgarantier

Vi jobber med å få på plass avtaler for flere fag. Samarbeidsavtalene er inngått mellom Utdanningsetaten og opplæringskontor eller bransjeorganisasjoner innen de ulike utdanningsprogrammene.

Slik skaffer du deg læreplass

Hvordan du skaffer deg læreplass.