Informasjon til lærlinger som skal opp til fag- eller svenneprøve

Avdeling for fagopplæring arrangerer normalt samlinger for 2. års lærlinger i de større fagene. I år er det ikke mulig å ha fysiske møter og vi har derfor fått prøvenemndene til å si litt om fag- eller svenneprøven i en video.

Her finner du oversikt over fagene det er laget videoer i, og lenke til videoen. Noen filmer er ikke klare ennå, men de kommer i løpet av mars/april.

Informasjonsvideoer