Skjemaer og veiledere for lærebedrifter

Her finner du skjemaer for lærebedrifter som har lærlinger eller ønsker lærlinger.

Digital oppmelding

Digital oppmelding til fagprøve, svenneprøve, kompetanseprøve og praksisbrevprøve.

Oppmeldingsskjema for elever

Oppmeldingsskjemaet skal kun brukes av skoler.

Ny faglig leder

Tilgang til VIGO Bedrift

Arbeidsavtale for lærling og lærekandidat

Halvårlig vurderingssamtale

Hjelpeskjema

Dette er skjema bedriften kan bruke for å legge til rette for gode oppfølgingssamtaler.

Avbrudd i læretiden

Heving av lærekontrakt

Heving er et vedtak som blir fattet av avdeling for fagopplæring. Ta kontakt med veilederen for det aktuelle faget dersom dere ønsker å heve en kontrakt.

Forlenget læretid