Kurs for lærebedrifter

Kurs 1: Grunnleggende innføring i fag- og yrkesopplæring

 • Innholdet i kurset omhandler grunnleggende innføring i fag- og yrkesopplæring
 • Målgruppen er instruktører og faglige ledere
 • Kurset er gratis

Meld deg på

Kurs 2: Rollen som instruktør og faglig leder

 • Kurset handler om opplæring i bedrift. Med fokus på hvordan instruktør og faglig leder kan legge til rette for god kvalitet på fagopplæringen
 • Målgruppen er instruktører og faglig ledere
 • Kurset er gratis

Meld deg på

Kurs 3: Lærlinger og lærekandidater med særskilte behov

 • Å være lærebedrift for lærlinger med behov for tilrettelegging
 • Oppfølging av lærlinger med behov for språkstøtte
 • Hva har lærlinger/lærekandidater med lærevansker/kognitive vansker behov for?
 • Tiltak og tilretteleggingsbehov for lærlinger/lærekandidater med psykiske helseutfordringer
 • Målgruppen er instruktører og faglige ledere
 • Kurset er gratis

Meld deg på

E-læringskurs


Informasjonsfilmer om opplæring i bedrift

Se filmer (Vimeo)

Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring kan tilpasse kurs for instruktører og faglige ledere. Ta kontakt på e-post hvis dere har innspill til andre type kurs.

Andre kurs