Kurs for lærebedrifter

Her finner du informasjon om ulike kurs for lærebedrifter i Oslo.

Avdeling for fagopplæring i Utdanningsetaten kan tilpasse kurs for instruktører og faglige leder. Ta kontakt på e-post hvis dere har innspill til andre type kurs.

Informasjonsfilmer om opplæring i bedrift

Se filmer (Vimeo)

E-læringskurs for nye lærebedrifter

 • Dette er et obligatorisk digitalt kurs for å bli godkjent lærebedrift
 • Nye faglig ledere får tilsendt påloggingsinformasjon

Kurs 1: Grunnleggende innføring i fag- og yrkesopplæring

 • Innholdet i kurset omhandler grunnleggende innføring i fag- og yrkesopplæring
 • Målgruppen er instruktører og faglige ledere
 • Kurset er gratis

Meld deg på

Kurs 2: Rollen som instruktør og faglig leder

 • Kurset handler om opplæring i bedrift. Med fokus på hvordan instruktør og faglig leder kan legge til rette for god kvalitet på fagopplæringen
 • Målgruppen er instruktører og faglig ledere
 • Kurset er gratis

Meld deg på

Kurs 3: Lærlinger og lærekandidater med særskilte behov

 • Å være lærebedrift for lærlinger med behov for tilrettelegging
 • Oppfølging av lærlinger med behov for språkstøtte
 • Hva har lærlinger/lærekandidater med lærevansker/kognitive vansker behov for?
 • Tiltak og tilretteleggingsbehov for lærlinger/lærekandidater med psykiske helseutfordringer
 • Målgruppen er instruktører og faglige ledere
 • Kurset er gratis

Meld deg på

E-læringskurs


Eksterne kurs for lærebedrifter

I forbindelse med Fagfornyelsen og implementering av nye læreplaner for Vg3/ opplæring i bedrift høsten 2022, har Utdanningsdirektoratet utviklet kompetansepakker til lærebedrifter og prøvenemnder.

Ved gjennomført kompetansepakke utstedes det et kursbevis. Dette er et nyttig støtteverktøy i det daglige arbeidet med opplæring i bedrift og vurdering av fag-/ svenneprøver.

Fagskolen i Oslo tilbyr utdanningen "veiledning for lærlinger". Studiet er åpent for alle kvalifiserte, men er særlig beregnet på instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift. Studiet vil gi deg en unik og formell kompetanse, og den vil styrke arbeidsplassen som opplæringsarena for lærlinger.