Elektronisk kontrakt

Lærebedrift og kandidat signerer kontrakten med elektronisk ID. Melding om signering kommer på SMS til kandidaten, e-post til faglig leder og ansvarlig leder. Det er viktig at denne informasjonen er riktig. Avdeling for fagopplæring signerer til slutt og e-kontrakten kommer automatisk til VIGObedrift.

Krav til elektronisk kontrakt

For å få godkjent en elektronsik lærekontrakt, er det noen krav. Den følgende informasjonen må være registrert i VIGObedrift.

For opplæringskontor:

 • medlemsbedriften må være godkjent.
 • faglig leder i medlemsbedriften må være godkjent med e-post.
 • opplæringskontoret må ha registrert en ansvarlig leder eller daglig leder med e-post.

For selvstendig lærebedrifter:

 • faglig leder må være godkjent med e-post.
 • dersom ansvarlig leder/daglig leder er en annen enn faglig leder, må ansvarlig leder/daglig leder registreres med riktig kontaktinfo i VIGO.

Dersom dere ikke har ikke har tilgang til VIGO Bedrift, skal dette skjemaet - tilgang til VIGObedrift benyttes og sendes til e-post: fagpost.fag@osloskolen.no

Opprettelse av elektronisk kontrakt for Oslosøkere

Alle søkere fra Oslo som har fått tilbud om læreplass i Oslo, får opprettet elektronisk kontrakt av avdeling for fagopplæring. Dette forutsetter at søkeren er registrert i VIGO Bedrift eller av inntakskontoret.

Vi bruker kontaktinformasjonen som er registrert i VIGO. Kandidaten kan selv redigere opplysningene på vigo.no eller via VIGO-appen.

Bedriften får e-post fra avdeling for fagopplæring når elektronisk kontrakt er opprettet og lagt til gjennomsyn. I e-posten står det hva som skal gjøres videre før digital signering.

Digitale brukerguider for VIGO Bedrift for bedrifter og opplæringskontor

Opprettelse av elektronisk kontrakt manuelt (kandidat som ikke har søkt i VIGO)

Dersom kandidaten ikke har søkt gjennom Vigo, men kandidatens informasjon finnes i VIGO bedrift.

Kandidat fra Oslo og andre fylker – vigobedrift.no

Opplæringskontoret eller bedriften kan opprette kontrakt i VIGO Bedrift.

Dere må legge inn opplysninger om:

 • dato for oppstart
 • faglig leder
 • dato for signert arbeidsavtale
 • eventuelle fradrag for praksis må dokumenteres med vedlegg (lastes opp i VIGO Bedrift)
 • opplæringskontor må registrere medlemsbedrift og eventuell ansvarlig leder for opplæringskontoret
 • selvstendige lærebedrifter må legge inn ansvarlig leder dersom vedkommende ikke er den samme som faglig leder

Bestilling av kontrakt

Dersom kandidaten ikke finnes i VIGO bedrift (Oslo eller andre fylker) eller kandidaten er søker fra et annet fylke:

 • fyll ut nødvendige opplysninger i skjema, og send inn til oss.
 • avdeling for fagopplæring oppretter kontrakten ut ifra opplysningene i skjemaet.
 • dersom alt er i orden, sender vi kontrakten direkte til signering.

Bestilling av kontrakt

Signering av kontrakt

Før signering av kontrakten er det viktig at bedriften gjennomgår og kontrollerer følgende:

 • læretidsstart
 • fradrag / Stryk og mangler
 • medlemsbedrift
 • faglig leder/ ansvarlig leder

Varsel om signering

 • kandidaten mottar SMS om signering av kontrakt
 • faglig leder og ansvarlig leder mottar e-post om signering av kontrakt

For å godkjenne elektronisk kontrakt:

 • alle parter får tilsendt en direkte link til signeringsportalen. Ved problem, benytt denne linken https://signering.posten.no
 • elektronisk ID (e-ID) som BankID, BankID på mobil eller Buypass, benyttes ved pålogging og signering.
 • hver kontrakt må signeres av kandidat, faglig leder og ansvarlig leder.

Brukerveiledning