Elektronisk kontrakt

Lærekontrakter, opplæringskontrakter og praksisbrevkontrakter blir nå signert digitalt. Bedriften skal ikke lenger sende inn kontrakter på papir.

Lærebedrift og kandidat signerer kontrakten med elektronisk ID. Melding om signering kommer på SMS til kandidaten, e-post til faglig leder og ansvarlig leder. Det er viktig at denne informasjonen er riktig. Avdeling for fagopplæring signerer til slutt og e-kontrakten kommer automatisk til VIGObedrift.

Krav til elektronisk kontrakt

For å få godkjent en elektronsik lærekontrakt, er det noen krav. Den følgende informasjonen må være registrert i VIGObedrift.

For opplæringskontor:

 • medlemsbedriften må være godkjent.
 • faglig leder i medlemsbedriften må være godkjent med e-post.
 • opplæringskontoret må ha registrert en ansvarlig leder eller daglig leder med e-post.

For selvstendig lærebedrifter:

 • faglig leder må være godkjent med e-post.
 • dersom ansvarlig leder/daglig leder er en annen enn faglig leder, må ansvarlig leder/daglig leder registreres med riktig kontaktinfo i VIGO.

Dersom dere ikke har ikke har tilgang til VIGO Bedrift, skal dette skjemaet - tilgang til VIGObedrift benyttes og sendes til e-post: fagpost.fag@osloskolen.no

Opprettelse av elektronisk kontrakt for Oslosøkere

Alle søkere fra Oslo som har fått tilbud om læreplass i Oslo, får opprettet elektronisk kontrakt av avdeling for fagopplæring. Dette forutsetter at søkeren er registrert i VIGO Bedrift eller av inntakskontoret.

Vi bruker kontaktinformasjonen som er registrert i VIGO. Kandidaten kan selv redigere opplysningene på vigo.no eller via VIGO-appen.

Bedriften får e-post fra avdeling for fagopplæring når elektronisk kontrakt er opprettet og lagt til gjennomsyn. I e-posten står det hva som skal gjøres videre før digital signering.

Digitale brukerguider for VIGO Bedrift for bedrifter og opplæringskontor

Opprettelse av elektronisk kontrakt manuelt (kandidat som ikke har søkt i VIGO)

Dersom kandidaten ikke har søkt gjennom Vigo, men kandidatens informasjon finnes i VIGO bedrift.

Kandidat fra Oslo og andre fylker – vigobedrift.no

Opplæringskontoret eller bedriften kan opprette kontrakt i VIGO Bedrift.

Dere må legge inn opplysninger om:

 • dato for oppstart
 • faglig leder
 • dato for signert arbeidsavtale
 • eventuelle fradrag for praksis må dokumenteres med vedlegg (lastes opp i VIGO Bedrift)
 • opplæringskontor må registrere medlemsbedrift og eventuell ansvarlig leder for opplæringskontoret
 • selvstendige lærebedrifter må legge inn ansvarlig leder dersom vedkommende ikke er den samme som faglig leder

Bestilling av kontrakt

Dersom kandidaten ikke finnes i VIGO bedrift (Oslo eller andre fylker) eller kandidaten er søker fra et annet fylke:

 • fyll ut nødvendige opplysninger i skjema, og send inn til oss.
 • avdeling for fagopplæring oppretter kontrakten ut ifra opplysningene i skjemaet.
 • dersom alt er i orden, sender vi kontrakten direkte til signering.

Bestilling av kontrakt

Signering av kontrakt

Før signering av kontrakten er det viktig at bedriften gjennomgår og kontrollerer følgende:

 • læretidsstart
 • fradrag / Stryk og mangler
 • medlemsbedrift
 • faglig leder/ ansvarlig leder

Varsel om signering

 • kandidaten mottar SMS om signering av kontrakt
 • faglig leder og ansvarlig leder mottar e-post om signering av kontrakt

For å godkjenne elektronisk kontrakt:

 • alle parter får tilsendt en direkte link til signeringsportalen. Ved problem, benytt denne linken https://signering.posten.no
 • elektronisk ID (e-ID) som BankID, BankID på mobil eller Buypass, benyttes ved pålogging og signering.
 • hver kontrakt må signeres av kandidat, faglig leder og ansvarlig leder.

Brukerveiledning