Kontakt avdeling for fagopplæring

Vi er ansvarlige for å

  • godkjenne lærebedrifter og lærekontrakter
  • gi råd og veiledning om opplæring i bedrift
  • være en støttespiller for bedrift og lærling
  • administrere fag- og svenneprøver
  • utstede kompetansebevis, fag- og svennebrev
  • arrangere fag- og svennebrevutdeling i Oslo rådhus for nye fagarbeidere og svenner
  • tilby kurs i fagopplæring til instruktører og faglige ledere
  • utbetale lærlingtilskudd (økonomisk støtte til bedrifter og opplæringskontor som har lærling)

Avdeling for fagopplæring er sekretariat for Yrkesopplæringsnemnda i Oslo. Les mer om Yrkesopplæringsnemnda i Oslo.

Skriv til oss

Du kan sende en skriftlig henvendelse til avdeling for fagopplæring i Oslo.
Vi gjør oppmerksom på at kontakskjema ikke er egnet for hastesaker.

Henvendelsesskjema (logg inn)

Postadresse

Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring
Postboks 6127 Etterstad
0602 OSLO

Telefon

Sentralbord til avdeling for fagopplæring: telefon 23 05 10 07 (kl. 08:00–15:30)

Nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev om fagopplæring. Meld deg på her.