Elev- og lærlingombudet

Elev- og lærlingombudet er en uavhengig ressurs som kan gi råd og veiledning om elever og lærlingers rettigheter. Ansvarsområde er videregående opplæring.

Arbeider fritt og selvstendig

Elev- og lærlingombudet er organisert som en egen enhet og utfører sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen. Organisatorisk er elev- og lærlingombudet plassert under bystyret. Elev- og lærlingombudet skal være et lavterskeltilbud. Ombudet har taushetsplikt.

Hva gjør elev- og lærlingombudet?

 • Du kan spørre ombudet om alle rettigheter du har som elev i videregående eller som lærling. Ombudet gir deg konkrete svar på rettigheter og muligheter.
 • Bistår om du trenger råd og hjelp om forhold som gjelder din opplæringssituasjon. Ombudet kan være en diskusjonspartner som viser deg vei i systemet eller kan hjelpe deg videre med saken din. Kan bistå i enkeltsaker ved behov.
 • Gir råd og kurs til elevråd og tillitselever i videregående skole.
 • Samarbeider med ulike organisasjoner, blant annet Elevorganisasjonen og Lærlingrådet
 • Løfter bekymringer og prinsipielle saker til et høyere nivå, administrativt eller politisk.

Mandat for elev- og lærlingombudet i Oslo kommune

Hvem kan kontakte elev- og lærlingombudet?

 • Elever i videregående skole, lærlinger og lærekandidater
 • Elevråd og tillitselever
 • Foreldre/foresatte
 • Lærere, rådgivere, skoleledere og andre ansatte i skolen
 • Lærebedrifter og opplæringskontor
 • Organisasjoner og andre som ønsker samarbeid, innspill, kurs eller foredrag om elevers rettigheter i videregående opplæring

Rapporter

Årsrapport 2023

Årsrapport 2022

Kontakt

Besøk etter avtale.

Telefon
91 80 43 04
E-post
elevombudet@oslobystyre.no
Besøksadresse:
Rådhusplassen 1
0037 OSLO