Til innhold
Eksamen og elevvurdering

Tentamen

Eksamen

Alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og i videregående skole våren 2020 er avlyst. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses. Privatisteksamener skal gjennomføres.