Fritak for vurdering med karakter

Du kan bruke dette skjemaet for å søke om fritak fra vurdering med karakter for elever i ungdomsskolen og videregående skole.

Bruk skjemaet for å søke om fritak for vurdering med karakter 

  • i skriftlig sidemål
  • i kroppsøving
  • for elever med individuell opplæringsplan
  • for elever i innføringstilbud med mer
     

Gå videre til skjema