Fritak for vurdering med karakter

Finn skjema for å søke om fritak fra vurdering med karakter for elever i ungdomsskolen og videregående skole.

Du kan søke om fritak for vurdering med karakter i

  • i skriftlig sidemål
  • i kroppsøving
  • for elever med individuell opplæringsplan
  • for elever i innføringstilbud med mer

Søk om fritak