Meldeplikt ved omstilling

Har du mer enn 30 ansatte? Da må du melde fra hvis du skal legge ned eller si opp mer enn 90 prosent av de ansatte.

Omstillingslova

Loven om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd (omstillingslova) pålegger bedrifter med mer enn 30 ansatte å melde fra til fylkeskommunen hvis bedriften planlegger å legge ned, eller si opp mer enn 90 prosent av de ansatte.

I Oslo er det Oslo Business Region som følger opp omstillingsloven.

Hva må du gjøre?

Du må gjøre to ting hvis du vurderer å legge ned bedriften, eller si opp mer enn 90 prosent:

  1. Du må melde fra til fylkeskommunen om at du vil legge ned bedriften.
  2. Du må delta på et drøftingsmøte. Det er Oslo Business region som kaller inn til møtet.

Du kan ikke legge ned bedriften før etter drøftingsmøtet.

Unntak

Loven gjelder ikke hvis bedriften flytter innenfor fylket, eller hvis bedriften er under gjeldsforhandling eller konkursbehandling.

Drøftingsmøte

Når Oslo Business Region får beskjed om at bedriften skal legges ned, får du en innkalling til et drøftingsmøte innen 30 dager. Til drøftingsmøtet er representanter for eieren, ledelsen og de ansatte i bedriften, kommunen, Innovasjon Norge og NAV innkalt.

I møtet vurderer dere tiltak for videre drift, eller andre alternativer til nedleggelse. I drøftingene skal det alltid vurderes kompensasjons- og omstillingsmuligheter for de ansatte og mulige tiltak for lokalsamfunnet.

Hvis drøftingsmøtet ikke fører frem, melder Oslo Business Region fra til bedriftseieren og de andre deltagerne om at drøftingene er avsluttet.

Hva skjer hvis du ikke melder fra?

Du kan få tvangsmulkt og gebyr hvis du legger ned bedriften uten at Oslo Business Region har fått beskjed.

Skriv og send melding

Meldingen skal innehold:

  • Antall ansatte i bedriften.
  • Informasjon om bedriftens virksomhet.
  • En vurdering av konsekvensene for de anstate og lokalsamfunnet hvis bedriften legges ned.
  • Grunnen til at bedriften skal legges ned.
  • Informasjon om hvilke vurderinger eieren eller andre har gjort om alternativ virksomhet for bedriften.
  • En vurdering av hva som må til for at bedriften ikke skal legges ned.
  • Informasjon om det har vært forhandlinger med de ansatte om nedleggingen.
  • Annen informasjon som kan være relevant i et drøftingsmøte.

Send meldingen til

Oslo Business Region AS

E-post: post@oslobusinessregion.no

Tordenskjoldsgt. 2

Postboks 1902 Vika

0124 Oslo kommune

Har du spørsmål?

Kontakt:

Jørn Haanes

Startup Director

Telefon: +47 41 20 30 11

E-post: jorn@oslobusinessregion.no