Endre fakturamottaker eller eier

Det er eier (hjemmelshaver) av en eiendom, som har ansvaret for å betale kommunale avgifter og eiendomsskatt.

Hvis en eiendom har flere eiere eller det skjer et eierskifte i løpet av året, må eierne bli enige seg imellom om hvordan de fordeler kommunale avgifter og eiendomsskatt. Vi sender ikke ut delfaktura.

Endre fakturamottaker

Vi sender faktura til den som er registrert som fakturamottaker for eiendommen.

Eier flere eiendommen sammen, registrer vi i utgangspunktet eldste eier som fakturamottaker. Hvis en annen person skal motta fakturaen, må du endre fakturamottaker.

Dødsbo

Den som er registrert som kontaktperson for boet i Folkeregisteret, blir automatisk registrert som ny fakturamottaker for eiendommen. Du kan lese om kontaktopplysninger for boet på Skatteetatens nettsider. Hvis en annen enn den registrerte kontaktpersonen skal være fakturamottaker, må du fylle ut skjemaet for å endre fakturamottaker.

Sameie

Mange sameier har felles faktura for alle seksjonene for kommunale avgifter, mens den enkelte seksjon får egen faktura for eiendomsskatt. Hvis du skal endre fakturamottaker, må du derfor være tydelig på om du skal endre fakturamottaker for en enkelt seksjon i sameiet eller for hele sameiet (seksjon 0).

Er du fakturamottaker for kommunale avgifter i et sameie som ikke er registrert i Enhetsregisteret, det vil si et sameie som ikke har et organisasjonsnummer? Da må du fylle ut skjemaet for å endre fakturamottaker hvis du selger din seksjon, slik at vi får registrert ny fakturamottaker for kommunale avgifter.

Ha fakturaen eller eiendomsskatteseddelen foran deg når du fyller ut skjemaet, slik at du får registrert alle opplysninger om eiendommen korrekt.

Endre fakturamottaker (logg inn)

Når du har sendt inn skjemaet, registrerer vi ny fakturamottaker som får faktura fra neste termin.

Eierskifte

Vi registrerer ny eier så fort eierskiftet er tinglyst hos Kartverket. Når salget skal tinglyses, trenger dere derfor ikke å melde inn eierskiftet til oss.

Kjøper og selger må bli enige seg imellom om fordelingen av kommunale avgifter og eventuell eiendomsskatt. Ta kontakt med eiendomsmegler dersom dere har spørsmål om dette. Vi sender fakturaen til den som er registrert som eier av eiendommen (fakturamottaker) på faktureringstidspunktet.

Ikke-tinglyst eier

Dersom eiendommen selges uten at eierskiftet skal tinglyses, kan du registrere en ikke-tinglyst eier. Den som blir registrert som ikke-tinglyst eier, vil motta all kommunikasjon om kommunale avgifter og eiendomsskatt. Er det flere ikke-tinglyste eiere, må du oppgi i skjemaet hvem som skal være fakturamottaker.

Når du sender inn skjemaet, må du laste opp dokumentasjon på overdragelsen. Det kan være en kontrakt eller en bekreftelse fra alle tidligere og nye eiere på at eiendommen skal overdras.
Ha fakturaen eller eiendomsskatteseddelen foran deg når du fyller ut skjemaet, slik at du får registrert alle opplysninger om eiendommen korrekt.

Registrere ikke-tinglyst eier (logg inn)

Du får brev med bekreftelse når vi har registrert ny ikke-tinglyst eier. Behandlingstiden er inntil to uker.