Næringsnemnd for eiendomsskatt

Sakkyndig nemnd for taksering av næringseiendom, verk og bruk i Oslo er utnevnt av bystyret. Nemnden fastsetter eiendomsskattegrunnlaget for næringseiendom, verk og bruk.

Retningslinjer for taksering

Vedtak:

Retningslinjer for taksering av næringseiendom, verk og bruk i Oslo (inkl. vedlegg 1-5)

Saksdokumenter:

Retningslinjer for taksering av næringseiendom, verk og bruk i Oslo

Møter

  • Møte 24. januar 2024
  • Møte 16. februar 2024

Gjennomførte møter

Hvis du ønsker møteinnkallinger eller prokokoller fra tidligere møter kan du ta kontakt med Innkrevingsetaten.

Medlemmer

  • Martin Mæland (leder)
  • Hans-Jacob Hansen (nestleder)
  • Kathrin Pedersen (medlem)
  • Bente Børmark Hanssen (vara)
  • Jan-Olav Helmo (vara)
  • Per Rønne (vara)