Klagenemnd for eiendomsskatt

Sakkyndig klagenemnd for eiendomsskatt  er utnevnt av bystyret. De behandler klager på eiendomsskatt som ikke har fått medhold i sin klage på utskrevet eiendomsskatt eller eiendomsskattetakst.

Møter

 • Møte 6. desember 2023
 • Møte 18. oktober 2023
 • Møte 16. august 2023

Hvis du ønsker møteinnkallinger eller prokokoller kan du ta kontakt med Innkrevingsetaten.

Medlemmer

 • Jan Mathys Truyen (leder)
 • Anne Rogstad (nestleder)
 • Vidar Aarnes (medlem)
 • Tor Boye (medlem)
 • Margrethe Fløystad (medlem)
 • Cecilie Ingjerd Karlson (vara)
 • Knut Fredrik Rasmussen (vara)
 • Josefine Evelyn Carling (vara)