Klagenemnd for eiendomsskatt

Sakkyndig klagenemnd for eiendomsskatt  er utnevnt av bystyret. De behandler klager på eiendomsskatt som ikke har fått medhold i sin klage på utskrevet eiendomsskatt eller eiendomsskattetakst.

Møter

  • Møte 20. mars 2024
  • Møte 6. desember 2023
  • Møte 18. oktober 2023
  • Møte 16. august 2023

Hvis du ønsker møteinnkallinger eller protokoller kan du ta kontakt med Innkrevingsetaten.

Medlemmer

  • Jan Mathys Truyen (leder)
  • Anne Rogstad (nestleder)
  • Vidar Aarnes (medlem)
  • Tor Boye (medlem)
  • Margrethe Fløystad (medlem)
  • Knut Fredrik Rasmussen (vara)