Bolignemnd for eiendomsskatt

Nemnden fastsetter eiendomsskattegrunnlaget for faste eiendommer unntatt verk og bruk og annen næringseiendom, og er utnevnt av Bystyret.

Retningslinjer for taksering

Vedtak:

Retningslinjer for taksering av eiendommer som ikke er næringseiendommer, verk eller bruk (pdf)

Saksdokumenter:

Saksfremlegg (sak 02) Retningslinjer for taksering

Møter

Planlagte møter 2024

  • 12. juni 2024

Gjennomførte møter 2024

  • 24. januar 2024
  • 13. februar 2024
  • 21. februar 2024

Hvis du ønsker møteinnkallinger eller prokokoller fra tidligere møter kan du ta kontakt med Innkrevingsetaten eller be om innsyn i kommunens innsynsportal

Medlemmer

  • Gunnar Leganger (leder)
  • Hanne Finstad (nestleder)
  • Per Vidar Nilsen (medlem)
  • Morten Johnsrud (vara)
  • Kari Opheim (vara)