Bolignemnd for eiendomsskatt

Nemnden fastsetter eiendomsskattegrunnlaget for faste eiendommer unntatt verk og bruk og annen næringseiendom, og er utnevnt av Bystyret.

Retningslinjer for taksering

Vedtak:

Retningslinjer for taksering av eiendommer som ikke er næringseiendommer, verk eller bruk (pdf)

Saksdokumenter:

Saksfremlegg (sak 02) Retningslinjer for taksering

Møteplan

  • Møte 17. oktober 2023
  • Møte 13. desember 2023

Gjennomførte møter

Hvis du ønsker møteinnkallinger eller prokokoller fra tidligere møter kan du ta kontakt med Innkrevingsetaten.

Medlemmer

  • Gunnar Leganger (leder)
  • Hanne Finstad (nestleder)
  • Per Vidar Nilsen (medlem)
  • Morten Johnsrud (vara)
  • Lars Mauseth (vara)
  • Kari Opheim (vara)