Eiendomsskatt i Oslo

I 2016 ble det innført eiendomsskatt i Oslo. Fra 2017 skriver kommunen ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer.

Kort om eiendomsskatt for 2024

 • Eiendomsskatten for inneværende år skrives ut før 1. mars samme år. Alle som skal betale eiendomsskatt, får en eiendomsskatteseddel.
 • Skattesatsen er:
  • 2,8 promille for boliger og fritidsboliger
  • 3,7 promille for alle andre eiendommer som tomter og næringseiendom
 • Bunnfradrag:
  • Boliger og fritidsboliger får et bunnfradrag på inntil 4,7 millioner kroner for selvstendige boenheter som ikke brukes til næringsvirksomhet. Les om bunnfradrag for selvstendig boenhet.
  • Tomter og næringseiendom får ikke bunnfradrag.
 • Eiendomsskatten beregnes ut fra eiendomsskattegrunnlaget.
  • For boliger med boligverdi fra Skatteetaten er eiendomsskattegrunnlaget 70 prosent av boligverdien.
  • For boliger som ikke har boligverdi fra Skatteetaten og for fritidsboliger, er eiendomsskattegrunnlaget 70 prosent av taksten fra kommunen.
  • For tomter og næringseiendom er eiendomsskattegrunnlaget lik taksten fra kommunen.
 • Eiendomsskatten er knyttet til eiendommen, ikke person. Dersom flere eier en bolig sammen, må de selv samordne betaling. På eiendomsskatteseddelen står det hvilken eier som er fakturamottaker.

Eiendomsskatt og adresse

Eiendomsskatten er knyttet til eiendommens gårdsnummer og bruksnummer, og eventuelt seksjonsnummer og festenummer. Dette betyr at det i noen tilfeller kan stå en annen adresse en eiendommens faktiske adresse på eiendomskatteseddelen. Dette får vi dessverre ikke endret på.

Eksempel: Har to boenheter samme gårds- og bruksnummer, men har A og B i adressen, vil fagsystemet for eiendomsskatt automatisk hente adressen med A, fordi det er den første bokstaven. Tilsvarende hvis et gårds- og bruksnummer har flere adresser med forskjellige tall eller gatenavn.

Regelverk