Eiendomsskatt i Oslo

I 2016 ble det innført eiendomsskatt i Oslo. Siden 2017 skrives det ut eiendomsskatt på alle eiendommer.

Kort om eiendomsskatt for 2023

 • Eiendomsskatten for inneværende år skrives ut innen 1. mars samme år.
 • Bunnfradraget i Oslo er på inntil 4 millioner kroner for bolig og fritidsboliger.
 • Det gis ikke bunnfradrag for eiendommer som ikke er boliger eller fritidsboliger.
 • Skattesats er tre promille for alle eiendommer.
 • Eiendomsskatten beregnes ut fra eiendomsskattegrunnlaget.
  • For boliger med boligverdi fra Skatteetaten er eiendomsskattegrunnlaget 70 prosent av boligverdien.
  • For boliger som ikke har boligverdi fra Skatteetaten og for fritidsboliger, er eiendomsskattegrunnlaget 70 prosent av taksten fra kommunen.
  • For tomter og næringseiendom er eiendomsskattegrunnlaget lik taksten fra kommunen.
 • Eiendomsskatten er knyttet til eiendommen, ikke person. Dersom flere eier en bolig sammen, må de selv samordne betaling. På eiendomsskatteseddelen står det hvilken eier som er fakturamottaker.

Eiendomsskatt og adresse

Eiendomsskatten er knyttet til eiendommens gårdsnummer og bruksnummer, og eventuelt seksjonsnummer og festenummer. Dette betyr at det i noen tilfeller kan stå en annen adresse en eiendommens faktiske adresse på eiendomskatteseddelen. Dette får vi dessverre ikke endret på.

Eksempel: Har to boenheter samme gårds- og bruksnummer, men har A og B i adressen, vil fagsystemet for eiendomsskatt automatisk hente adressen med A, fordi det er den første bokstaven. Tilsvarende hvis et gårds- og bruksnummer har flere adresser med forskjellige tall eller gatenavn.

Regelverk