Eiendomsskattelisten

Eiendomsskattelisten og fritakslisten legges ut når eiendomsskatten skrives ut, og ligger tilgjengelig i minst tre uker. Listene for 2024 ble lagt ut 28. februar.

Søk i dokumentene

  • PDF: trykk ctrl og F
  • Excel: trykk ctrl og B

Eiendomsskattelisten for utskrevet eiendomsskatt 2024

Eiendomsskattelisten viser utskrevet skatt per utskrivingstidspunktet 28. februar 2024. Den blir ikke oppdatert med korreksjoner som følge av rettinger eller klagebehandling gjennom året.

Listen over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt 2024