Brukstyper og areal næringseiendom

En eiendom kan ha arealer med ulik brukstype. Hele arealet, også fellesarealet, skal meldes inn og fordeles på brukstype. Dette gjelder om arealet er i bruk eller ikke.

Brukstyper

Brukstypen til eiendommen brukes for å beregne en sjablongverdi. Sjablongverdien justeres opp eller ned etter forholdene ved eiendommen (indre faktorer) og forhold ved omgivelsene (ytre faktorer).

Les mer i Retningslinjer for taksering av næringseiendom, verk og bruk.

Liste over brukstyper

Bruttoarealet skal fordeles på disse brukstypene:

 • Handel
  • For eksempel butikklokaler, kjøpesentre, frisørsalonger, gatekjøkken, bensinstasjoners salgslokaler, restauranter, kafeer, jernvare- og trelasthandel.
 • Handel high street - handelsarealer på følgende adresser:
  • Akersgata 18 – 30
  • Bogstadveien 1 – 66 (unntatt 53 A og 53 B)
  • Hegdehaugsveien 23 – 36
  • Karl Johans gate 15 – 46
  • Nedre Slottsgate 9 – 21
  • Valkyriegata 1, 3, 5, 7
  • Øvre Slottsgate 8 – 29
 • Hotell
  • Hotell og overnattingssteder som leier ut på døgnsbasis.
 • Kontor
  • Kontorer, bank, posthus, sykehus, sykehjem, barnehage, eldresenter og kontordelen av lagervirksomhet.
 • Lager
  • Lokaler benyttet til lager og logistikk.
 • Parkeringshus
  • Arealer i bygg eller under jorden som benyttes til parkeringsplasser. Gjelder både frittstående parkeringsplasser, og parkeringsplasser i sammenheng med kjøpesentre, kontoreiendommer og andre eiendommer.

Bruttoareal

Arealet skal oppgis i antall kvadratmeter bruttoareal (BTA).

Bruttoareal er det måleverdige arealet som begrenses av omsluttende ytterveggers utside i gulvhøyde og/eller til midt i skilleveggen til annen brukstype, fellesareal, seksjon og/eller eiendom. Bruttoareal kan også uttrykkes som bruksareal (BRA) pluss areal som opptas av yttervegger.