Åpningstider i Rådhuset

Rådhuset er åpent for besøkende

  • Åpningstider er hver dag fra klokken 9:00 til 16:00.

Avvikende åpningstider

Rådhuset er stengt frem til og med 4. oktober, og åpner igjen 5. oktober.

Smitteforebyggende tiltak ved besøk

Se våre smitteforebyggende tiltak ved besøk.