Valgdeltakelse 2023

Valgdeltakelse ved kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg 2023.

Cirka 570 000 personer hadde stemmerett ved kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg 2023.

I Oslo var valgdeltakelsen på 64,2%.

I denne oversikten kan du se prosentvis oppmøte i hver valgkrets (PDF).

Oversikten viser hvor mange som har stemmerett og hvor mange som forhåndsstemte eller stemte på valgdagene. Der finner du også en oppmøteprosent. Tabellen viser hvor mange som har stemt av de som tilhører en bestemt valgkrets, men ikke hvor de stemte. Fordi man kan stemme i alle valglokaler får vi ikke partifordeling for de som tilhører kretsen.

Antall mottatte forhåndsstemmer i 2023

Her kan du se hvor mange som har forhåndsstemt i Oslo. Du finner tallene både for de som har stemt ved valget i Oslo, og de som har stemt ved valg i andre kommuner.

Mottatte stemmer ved tidligere valg

Statistikk for kommunestyrevalget 2015, stortingsvalget 2017, kommunestyrevalget 2019 og stortingsvalget 2021.

Mottatte stemmer ved valgene i 2015, 2017, 2019 og 2021
2015201720192021
Forhåndsstemmesedler fra Oslo-velgere, mottatt i Oslo og andre kommuner (inkludert tidligstemmer)108 470 (34%)178 520 (48%)156 012 (42%)235 114 (62%)
Forhåndsstemmer som er tatt imot i Oslo fra velgere som er folkeregistrert i en annen kommune12 17331 92916 76929 953
Totalt antall mottatte stemmesedler forhåndsvalg og valgdager321 676368 828367 389381 247
Ambulerende (velgere som stemmer hjemme)317477407861
Valgdeltagelse i Oslo63%80,2%67,6%78,5%

Eldre statistikk

Se oversikt over valgdeltakelsen i 1971-2009 (PDF).