Opptelling og rapportering av valgresultat 2023

Her kan du lese om hvordan stemmene til kommunestyrevalget 2023 i Oslo blir telt og rapportert til valgresultat.no. Valgresultatene til valg til bydelsutvalg 2023 publiseres på våre nettsider. 

Alle stemmer telles minst 2 ganger, manuelt og maskinelt.

  • Manuell telling kalles foreløpig telling. Her partifordeles stemmesedlene.

  • Maskinell telling kalles endelig telling. Her registreres endringer på stemmeseddelen.

Forhåndsstemmer kan først telles på søndag 10. september.

Kommunestyrevalget

Forhåndsvalg

  • Resultatet av foreløpig telling publiseres kl. 21.00 mandag 11. september.

  • Den endelige tellingen av forhåndsstemmer publiseres onsdag 13. september.

Valgdager

  • Valgdagsstemmer telles manuelt i valglokalene etter stengetid mandag 11. september.

  • Publisering av den foreløpige tellingen av valgdagsstemmer starter tidligst kl. 23 mandag 11. september.

Valgstyret godkjenner valgoppgjøret til kommunestyrevalget torsdag 14. september, kl. 15.30.

Valg til bydelsutvalg

Foreløpig telling av valg til bydelsutvalg (partifordeling) publiseres her når resultatet er klart, tidligst mandag 18. september.

Valgstyret godkjenner valgoppgjøret til valg til bydelsutvalg onsdag 20. september, kl. 15.30.

Partifordeling per valglokale

Siden valget i 2013, har Oslo kommune benyttet elektronisk manntall. Derfor har vi ikke valgresultat per krets og heller ikke valgresultater per bydel. Opptellingsresultatet per valglokale gjelder velgerne som har stemt i lokalet og ikke velgerne som tilhører kretsen.

Forhåndsstemmer fordeles ikke per krets

Tidligere forhåndsstemte velger i konvolutt. Stemmegivningen i konvolutt ble kontrollert i Rådhuset og fordelt på kretsen der velger var folkeregistrert.

Nå legger du stemmeseddelen rett i urnen. Det betyr at forhåndsstemmene ikke kan kretsfordeles, og det er ikke mulig å få partioppslutning per bydel eller per krets på forhåndsstemmer.

Les presiseringer av tallene du finner på valgresultat.no