Valgdeltakelse i Oslo 2019

Valgdeltakelse ved kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg 2019

Nesten 550 000 personer hadde stemmerett ved kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg 2019.

I Oslo var valgdeltakelsen på 67,6 %.

I denne oversikten kan du se prosentvis oppmøte i hver valgkrets (PDF).

Oversikten viser hvor mange som har stemmerett og hvor mange som forhåndsstemte eller stemte på valgdagene. Der finner du også en oppmøteprosent. Tabellen viser hvor mange som har stemt av de som tilhører en bestemt valgkrets, men ikke hvor de stemte. Fordi man kan stemme i alle valglokaler får vi ikke partifordeling for de som tilhører kretsen.

Antall mottatte forhåndsstemmer i 2019

Her kan du se hvor mange som har forhåndsstemt i Oslo. Du finner tallene både for de som har stemt ved kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg i Oslo, og de som har stemt ved valg i andre kommuner.

Mottatte stemmer ved tidligere valg

Statistikk for stortingsvalget 2013, kommunestyrevalget 2015, stortingsvalget 2017 og kommunestyrevalget 2019.

Mottatte stemmer ved valgene i 2013, 2015, 2017 og 2019
2013201520172019
Tidligstemmer1216384740607
Forhåndsstemmesedler fra Oslo-velgere, mottatt i Oslo og andre kommuner (inkludert tidligstemmer)135 234 (39%)108 470 (34%)178 520 (48%)156 012 (42%)
Forhåndsstemmer som er tatt imot i Oslo fra velgere som er folkeregistrert i en annen kommune23 43612 17331 92916 769
Totalt antall mottatte stemmesedler forhåndsvalg og valgdager349 841321 676368 828367 389
Ambulerende (velgere som stemmer hjemme)360317477407
Valgdeltakelse i Oslo80,3%63,0 %80,2%67,6%

Eldre statistikk

Se oversikt over valgdeltakelsen i 1971-2009 (PDF)